Prijestonica dobila pozitivno mišljenje za projekat javno-privatnog partnerstva - izgradnja hotela „Lokanda”
02.04.2024

Agencija za investicije Crne Gore dostavila je Prijestonici Cetinje pozitivno mišljenje  za projekat javno-privatnog partnerstva - Izgradnja (obnova) zaštićenog kulturnog dobra - hotel „Lokanda” sa parternim uređenjem Trga umjetnika (Studentski trg) i izgradnjom podzemne garaže sa dvije etaže. Time je Prijestonica postala prva lokalna samouprava u Crnoj Gori koja realizuje  projekat po modelu javno-privatnog partnerstva.

 

U obrazloženju Agencije se, pored ostalog navodi da je projekat javno-privatnog partnerstva predložen u skladu državnim i lokalnim ciljevima te da je predlog projekta pripremljen u skladu da članom 2 Zakona o javno-privatnom partnerstvu i u skladu sa Pravilnikom o obrascu analize opravdanosti javno-privatnog partnerstva.

 

Prijestonica Cetinje već dvije godine intenzivno radi na pripremi ovog važnog kapitalnog projekta. Završena je izrada Analize opravdanosti javno-privatnog partnerstva i nacrt ugovora o JPP, a shodno Strateškom planu razvoja Prijestonice Cetinje i Programu razvoja Prijestonice Cetinje za 2024. godinu planiran je početak realizacije projekta Izgradnje (obnove) hotela “Lokanda” sa parternim uređenjem Trga umjetnika (Studentski trg) i izgradnjom podzemne garaže sa dvije etaže. Takođe u budžetu Crne Gore za 2024. godinu planirana su sredstva za početak realizacije ovog projekta. Uporedo sa tim radi se na pripremi tenderske dokumentacije i očekuje se da će najkasnije do maja mjeseca tekuće godine biti objavljena javna navabaka – otvoreni tenderski postupak za odabir privatnog partnera i dodjelu ugovora o javno-privatnom partnerstvu.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018