Javni poziv za besplatno učenje italijanskog jezika
15.03.2024

Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade Prijestonice Cetinje nastavlja saradnju  sa  Zajednicom  Italijana u Crnoj Gori i JU OŠ „Lovćenski partizanski odred“ u cilju organizovanja besplatnog kursa italijanskog jezika za građane Cetinja.

         

S tim u vezi, predviđena su dva stepena konverzacijskog kursa italijanskog jezika nivoa A2 za odrasle i A1 za djecu (VI i VII razred osnovne škole), u trajanju od tri mjeseca. Kurs će se organizovati dva puta sedmično i održavaće se u osnovnoj školi „Lovćenski partizanski odred“.

 

Prednost među prijavljenim kandidatima imaće polaznici koji su: nezaposleni mladi ljudi, mladi koji su uzeli aktivno učešće u životu zajednice, lica u stanju socijalne potrebe, nezaposlena lica i osjetljive kategorije, a posjeduju potvrdu ekvivalentnu nivou znanja za A1 stepen (za buduće polaznike nivoa A2). Za sve prijavljene kandidate, koji nemaju potvrdu relevantne institucije, a imaju dovoljan nivo znanja za praćenje predavanja,  provjeru će vršiti budući predavač/ica, neposredno pred početak kursa. Odabrani polaznici dužni  su prisustvovati na 70% od ukupnih predavanja, a po završetku kursa biće im dodijeljeni sertifikati o uspješnom pohađanju.

 

Sve prijave vršiće se putem sajta Zajednice Italijana u Crnoj Gori www. comunitamontenegro.org, zaključno sa 22.03.2023. godine.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018