Održan sastanak Multidisciplinarnog tima za prevenciju zloupotrebe droga na Cetinju
12.03.2024

Multidisciplinarni tim za sprečavanje zloupotrebe droga održao je sastanak u zgradi Prijestonice Cetinje. Ovaj tim se sastoji od predstavnika Osnovnog državnog tužilaštva Cetinje, Doma Zdravlja, Centra za socijalni rad, Zavoda za zapošljavanje, Kancelarije za ljudska i manjinska prava i prevenciju bolesti zavisnosti i NVO Preporod, čiji je zajednički cilj borba protiv zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i poboljšanje kvaliteta života korisnika psihoaktivnih supstanci i njihovih porodica.

 

Uvažavajući složenost problema zloupotrebe droga i bolesti zavisnosti, fokus sastanka bio je na sagledavanju trenutne situacije u oblasti bolesti zavisnosti, identifikaciji izazova i problema sa kojima se suočavaju korisnici psihoaktivnih supstanci i njihove porodice. Članovi tima su razmijenili svoja iskustva i perspektive kako bi identifikovali ključne prioritete i smjernice za dalje djelovanje.

 

Ključna inicijativa koja je istaknuta na sastanku dolazi od Prijestonice Cetinje tj. Kancelarije za ljudska i manjinska prava i prevenciju bolesti zavisnosti a tiče se pokrenutog pilot projekta - Savjetovalište za djecu i mlade koji se suočavaju sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci, kao i za članove njihovih porodica. Ova inicijativa je naišla na punu podršku članova Multidisciplinarnog tima, prepoznajući prvenstveno njen značaj u procesu oporavka od zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, kao i značaj za lokalnu zajednicu. Izrazili su spremnost da pruže svoje institucionalne i individualne resurse kako bi podržali promociju usluge Savjetovališta i osigurali adekvatne informacije svim potencijalnim korisnicima.

 

Na sastanku su predložene konkretne inicijative koje će se realizovati u budućnosti sa fokusom na unapređenje kvaliteta života djece i mladih koji zloupotrebljavaju psihoaktivne supstance i njihovih porodica. To uključuje aktivnosti usmjerene ka stvaranju podržavajuće i inkluzivne zajednice, pružajući priliku svima kojima je pomoć neophodna da dobiju neophodnu podršku za svoje oporavke.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018