Javni poziv nezaposlenim licima za teorijsku i praktičnu tromjesečnu obuku kod izabranog poslodavca
11.03.2024

Prijestonica Cetinje zajedno sa partnerom NVO COSV iz Italije implementira projekat „Cetinje Works!“, koji je sufinansiran od strane Evropske unije i koji se realizuje u okviru Programa – Godišnji akcioni program za Crnu Goru za godinu 2020.

 

Osnovni cilj projekta je podizanje zapošljivosti mladih, žena, dugotrajno nezaposlenih osoba, osoba na socijalnoj evidenciji i osoba sa invaliditetom, kroz unaprijeđenje neophodnih znanja i vještina za zapošljavanje kroz teorijsku i plaćenu tromjesečnu obuku koju sprovode poslodavci.

 

Cilj poziva je odabir minimalno 30 kandidata koji će pohađati teorijsku i plaćenu tromjesečnu obuku na radnom mjestu, radi usavršavanja znanja i vještina i mogućeg obezbjeđenja dugoročnog zapošljavanja kod izabranog poslodavca.

 

Sektori u kojima će se izvoditi obuke su:

  • Poljoprivreda
  • Energetika
  • Kreativne industrije
  • Turizam
  • ICT

 

Na javni poziv mogu se prijaviti nezapošljena omladina, žene, dugotrajno nezapošljena lica i osobe sa invaliditetom na teritoriji Prijestonice Cetinje (prednost u izboru imaju kandidati koji spadaju u kategoriju mladi i žene starosti 15-30 godina). Na ovaj poziv može se prijaviti svako lice starije od 15 godina.

 

Za prijavu nije potreban poseban dokument osim popunjenog obrasca za prijavu .

 

Predviđeno je da kandidati prođu teorijsku obuku od pet dana tokom koje će steći neophodne meke vještine koje će ih bolje pripremiti za tržište rada. Poslodavci će nakon teorijske obuke odabrati najuspješnije kandidate za učešće u tromjesečnoj obuci na radnom mjestu.

 

Nakon završenih praksi, svi koji zadovolje potrebe poslodavca mogu dobiti ugovor o radu na minimalno šest mjeseci sa budućom mogućnošću stalnog zapošljavanja.

 

Izabrani kandidati će sa Prijestonicom Cetinje potpisati poseban ugovor, kojim će biti predviđena obaveza učešća na navedenoj obuci, učenja i primjene stečenih znanja na radnom mjestu, o čemu će poslodavac/mentor periodično izvještavati projektni tim. Kandidati koji se uspješno obavežu na praksu, za koju moraju obezbijediti minimalno 75% pohađanja, dobiće potvrdu/uvjerenje o završenoj obuci, a potencijalno i stalno zapošljavanje.

 

Pozivaju se zainteresovani kandidati da se prijave putem obrasca koji je dostupan na sljedećem linku – Poziv za podnošenje prijava.

 

Takođe, štampana prijavnica dostupna je u kancelariji Građanskog biroa Prijestonice Cetinje (Baja Pivljanina 2 – zgrada Prijestonice Cetinje), u zgradi Agencije za razvoj i podršku poslovanja (bivša upravna zgrada Fabrike obuće „Košuta“ - Bulevar Crnogorskih heroja 91), Zavodu za zapošljavanje (filijala Cetinje - Dečanska br. 1E) i Centru za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje.

 

Sva pitanja i nedoumice u vezi poziva možete poslati na mejl info@cetinje.me ili se obratiti na telefon 067/261-243 svakog radnog dana od 9-11 i od 12-14 časova.

 

Prijave za obuku su otvorene od 11. marta 2024. do 11. aprila 2024. godine do 15 sati. Prijave nakon isteka roka neće se razmatrati.

 

Kriterijumi i način odabira kandidata : Selekciju kandidata će vršiti Prijestonica Cetinje, NVO COSV, Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje i Zavod za zapošljavanje.

 

Projektni tim će postaviti kriterijume za poziv u skladu sa smjernicama, prioritetima i ciljevima projekta.

 

Prijestonica Cetinje će izabrane kandidate obavijestiti o izboru, nakon čega će biti potpisan ugovor između kandidata i Prijestonice Cetinje.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018