Dvije godine rada gradske uprave – realizovani i započeti brojni projekti
04.03.2024

Gradska uprava Prijestonice Cetinje u prethodne dvije godine, posvećeno je radila na realizaciji niza projekata koji su planirani Strateškim programom razvoja Prijestonice za period 2020. – 2024, kazao je gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković, povodom dvije godine od dolaska nove lokalne vlasti.

Đurašković navodi da je posvećenim radom svih organa lokalne uprave i javnih preduzeća realizovano sve ono što su planirali i obećali građanima prilikom formiranja nove gradske uprave.

„Već na početku mandata, u najkraćem mogućem roku završili smo rekonstrukciju Mojkovačke ulice i intezivno radili na pripremi tehničke dokumentacije i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa sa ciljem stvaranja uslova za završetak rekonstrukcije Bajičke ulice, čiji konačni završetak očekujemo do 1. juna tekuće godine. Započeli smo faznu realizaciju jednog od najvažnijih projekata za Prijestonicu – Rekonstrukciju vodovodne mreže, ukupne vrijednosti 12 miliona eura“, ističe gradonačelnik.

Poslije višedecenijskih obećanja, sproveden je tenderski postupak i potpisan ugovor za rekonstrukciju dijela Vučedolske ulice, kanalisanje i odvođenje poplavnih, atmosferskih i fekalnih voda od glavnog ponora do tunela Belveder sa sanacijom glavnog ponora. Rekonstruisane su brojne gradske saobraćajnice, uređeni parking prostori i zelene površine, a u većini gradskih naselja postavljena dječija igrališta. Završena je izgradnja trga na Njegušima, u završnoj je fazi izgradnja prihvatilišta za napuštene životinje, sanirane su gotovo sve trotoarske površine u užem gradskom jezgru i postavljena nova javna rasvjeta. Adapirane su jedinice Hitne pomoći, zamijenjen krovni pokrivač na dječjem vrtiću JPU Zagorka Ivanović, sanirana unutrašnjost crkve Svetog Antuna Padovanskog. Komunalno preduzeće opremljeno je specijalnom opremom i mašinama vrijednosti više od jedan milion eura.

„Cijeneći ogroman potencijal koji imaju Katunska i Riječka nahija, u prethodne dvije godine izdvojili smo rekordna sredstva sa ciljem valorizacije seoskog područja. Adaptirano je, rekonstruisano ili izgrađeno više do 50 km putne infrastrukture“, kazao je Đurašković.

Gradska uprava Prijestonice Cetinje je u prethodne dvije godine pristupila kreiranju novih javnih politika koje imaju za cilj valorizaciju potencijala, dinamičniji ekonomski rast i razvoj i otvaranje novih radnih mjesta.

Prvi korak na tom putu bilo je kreiranje privlačnog poslovnog ambijenta za potencijalne investitore, kroz usvajanje paketa stimulativnih mjera, izradu planske dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, uspostavljanje poslovnih zona za razvoj biznisa i formiranje efikasne lokalne administracije. Sprovedena je kompletna procedura i završena izrada Analize opravdanosti Javno privatnog partnertva za izgradnju hotela Lokanda, sa izgradnjom podzemne garaže i uređenjem studentskog trga. U saradnji sa Senatom Prijestonice, uz podršku Vlade Crne Gore, intezivno radimo na pripremi dokumentacije za nastavak izgradnje žičare do Ivanovih korita i konačno do Cetinja“, podsjetio je Đurašković.

Lokalna uprava posebnu pažnju posvetila je unapređenju turističke ponude grada kroz organizaciju brojnih manifestacija među kojima su Novogodišnja priča u Prijestonici i Majska priča u Prijestonici, Međunarodni sajam pršuta – MESAP, Montenegro Beer Fest, Dani lipa i meda, koncerti i kulturno zabavni programi.

Kada je riječ o sportskoj infrastrukturi završena je adaptacija pomoćnog fudbalskog terena, uključujući postavljanje nove rasvjete i izgradnju novog objekta za potrebe fudbalskih klubova.

„Uspješno smo realizovali projekat temeljne rekonstrukcije Sportskog centra, vrijedan gotovo milion eura, koji je podrazumijevao sanaciju fasade i zamjenu kompletnog krovnog pokrivača, a potpisan je i ugovor za izvođenje radova na postavljanju novog parketa u dvorani sa pratećim sportskim  mobilijarom koji će se realizovati na ljeto. U dogovoru sa Fudbalskim savezom Crne Gore i Upravom za kapitalne projekte obezbijeđena su dodatna sredstva za finansiranje preostalih radova na izgradnji fudbalskog stadiona, čiji se završetak očekuje na ljeto ove godine. U toku je i revidovanje Glavnog projekta izgradnje nove sportske dvorane na Obilića poljani, koja će ispunjavati sve standarde za organizaciju međunarodnih sportskih takmičenja“, kazao je Đurašković.

Gradska uprava Prijestonice Cetinje je u prethodnom periodu vodila i odgovornu socijalnu politiku, i u tom smjeru, prvi put u istoriji našeg grada, Odluka o oblicima socijalne i dječije zaštite predviđa besplatan vrtić za svu djecu, kao i naknadu troškova za medicinski potpomognutu oplodnju.

„Ovi programi su i važni koraci ka jačanju demografske obnove Cetinja, jer ulažući u svako dijete i podržavajući mlade porodice gradimo temelje za budućnost i doprinosimo boljoj perspektivi za naš grad i cijelu Crnu Goru“, zaključio je Đurašković.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018