Uspostavljanje usluge savjetovanja za djecu i mlade koji koriste psihoaktivne supstance
29.02.2024

Prijestonica Cetinje, Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, u okviru aktivnosti predviđenih Lokalnim planom socijalne i dječje zaštite za period 2022-2026. godina, predstvalja pilot projekat Savjetovalište za djecu, mlade i porodice. Ovaj projekat ima za cilj pružanje podrške i pomoći u prevazilaženju problema onima koji se suočavaju sa problemom zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, a takođe i svima onima koji se žele informisati o rizicima nastajanja i raznim fazama bolesti, kao i načinima komunikacije sa članom porodice koji je već u problemu. Savjetovalište će voditi psiholog Jovan Bulajić, iza kojeg stoji 20 godina iskustva u radu sa zavisničkom populacijom. 

Zloupotreba psihoaktivnih supstanci predstavlja ozbiljan problem sa dubokim posljedicama kako za pojedince koji koriste ove supstance, tako i za njihove porodice. Mladi su često izloženi riziku od zloupotrebe psihoaktivnih supstanci zbog raznih socijalnih, ekonomskih i emocionalnih faktora, dok se članovi njihovih porodica često suočavaju sa poteškoćama u razumijevanju, podršci i pružanju pomoći u procesu oporavka.

Svim sugrađankama i sugrađanima koji procijene da bi im podrška dobro došla, pruža se mogućnost individualnog savjetovanja.

Savjetovalište će biti otvoreno 05.03. i 19.03.2024. godine, u vremenskom intervalu od 16:00 do 20:00 časova, u prostorijama Crvenog Krsta Prijestonice. Građankama i građanima Prijestonice Cetinje, koji iz nekog razloga nijesu u prilici da posjete Savjetovalište, pruža se mogućnost i pristup servisu besplatne telefonske linije 0800 81400, koja će biti dostupna svakog radnog dana od 07:00 do 20:00 časova, koja je besplatna za pozive iz svih mreža. Termine za individualno savjetovanje je obavezno zakazati  pozivom na broj telefona 067/423-995.

Cilj projekta je stvaranje okruženja podrške i omogućavanje lakšeg pristupa psihološkoj pomoći onima kojima je to najpotrebnije. Na ovaj način, korisnicima usluga će se omogućiti da se uspješno suoče s izazovima, uzrocima i posljedicama koje zavisnost nosi sa sobom, kao i u pronalaženju najboljeg načina da ih uspješno savladaju.

Otvaranje besplatnog Savjetovališta odražava predanost Prijestonice Cetinje, Sekretarijata za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, a kroz Kancelariju za ljudska i manjinska prava i prevenciju bolesti zavisnosti, u pružanju podrške mladima i njihovim porodicama, koji se suočavaju sa ovom vrstom problema.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018