Studijska posjeta „Otvorena uprava i dobro upravljanje“
27.02.2024

Sekretar za finansije i ekonomski razvoj Prijestonice Cetinje Savo Borozan, sa poslanicima Skupštine Crne Gore i predstavnicima opštine Bar, Plav i Žabljak, boravio je u Madridu od 20. do 23. februara 2024. godine, u okviru studijske posjete "Otvorena uprava i dobro upravljanje".

Posjeta je dio projekta „Osnaživanje kapaciteta i procesa za dobro upravljanje u Crnoj Gori“ koji realizuje Međunarodni republikanski institut IRI. Ova posjeta imala je za cilj upoznavanje slučajeva uporedne prakse u sprovođenju principa dobrog upravljanja u okviru parlamenta i na lokalnom nivou, a u vezi sa multipartijskom saradnjom i sprovođenjem inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP).

U okviru posjete održani su sastanci i sa predstavnicima Parlamenta Španije (Congreso de los diputados), Gradskog vijeća Madrida i Ministarstvom digitalne transformacije i javne uprave.

Podršku u organizaciji studijske posjete pružili su Aleksandar Klarić, generalni sekretar Skupštine Crne Gore, Ambasador Manuel Duran Himenes-Riko, otpravnik poslova Kraljevine Španije u Crnoj Gori, Juan Jose Sanz Aparicio, opunomoćeni ambasador Kraljevine Španije u Crnoj Gori sa sjedištem u Beogradu i predstavnici Gradskog vijeća Madrida.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018