Javni poziv nezaposlenim licima za teorijsku i praktičnu tromjesečnu obuku kod izabranog poslodavca
05.02.2024

Prijestonica Cetinje zajedno sa partnerima, NVO ProAct Hub iz Podgorice, NVO Institut za održive politike, i opštinom Fushë Arrëz iz Albanije, implementira prekogranični projekat „No Borders for Work“, koji je sufinansiran od strane Evropske unije i koji se realizuje u okviru Programa prekogranične saradnje Interreg-IPA CBC Crna Gora – Albanija 2014-2020.

 

Osnovni cilj projekta je podizanje zapošljivosti mladih, žena, dugotrajno nezaposlenih osoba i osoba sa invaliditetom, kroz unaprijeđenje neophodnih znanja i vještina za zapošljavanje kroz teorijsku i plaćenu tromjesečnu obuku koju sprovode poslodavci.

 

Cilj poziva: Odabir minimalno 30 kandidata koji će pohađati teorijsku i plaćenu tromjesečnu obuku na radnom mjestu, radi usavršavanja znanja i vještina i mogućeg obezbjeđenja dugoročnog zapošljavanja kod izabranog poslodavca. Sektori u kojima će se izvoditi obuke su:

  • Poljoprivreda
  • Energetika
  • Kreativne industrije
  • Turizam
  • ICT

Ko se može prijaviti :

Ciljne grupe : nezapošljena omladina, žene, dugotrajno nezapošljena lica i osobe sa invaliditetom na teritoriji Prijestonice Cetinje i Podgorice (prednost u izboru imaju kandidati sa teritorije Prijestonice Cetinje, kao i mladi i žene starosti 15-30 godina). Na ovaj poziv može se prijaviti svako lice starije od 15 godina.

 

Za prijavu nije potreban poseban dokument osim popunjenog obrasca za prijavu .

 

O programskim praksama : Predviđeno je da kandidati prođu teorijsku obuku od 5 (pet) dana tokom koje će steći neophodne meke vještine koje će ih bolje pripremiti za tržište rada. Poslodavci će nakon teorijske obuke odabrati najuspješnije kandidate za učešće u tromjesečnoj obuci na radnom mjestu.

 

Nakon završenih praksi, svi koji zadovolje potrebe poslodavca mogu dobiti ugovor o radu na minimalno šest (6) mjeseci sa budućom mogućnošću stalnog zapošljavanja.

 

Izabrani kandidati će sa Prijestonicom Cetinje potpisati poseban ugovor, kojim će biti predviđena obaveza učešća na navedenoj obuci, učenja i primjene stečenih znanja na radnom mjestu, o čemu će poslodavac/mentor periodično izvještavati projektni tim. . Kandidati koji se uspješno obavežu na praksu, za koju moraju obezbijediti minimalno 75% pohađanja, dobiće potvrdu/uvjerenje o završenoj obuci, a potencijalno i stalno zapošljavanje.

 

Kako se prijaviti : Pozivaju se zainteresovani kandidati da se prijave putem obrasca koji je dostupan na sljedećem linku – Poziv za podnošenje prijava .

 

Takođe, štampana prijavnica dostupna je u kancelariji Građanskog biroa Prijestonice Cetinje (Baja Pivljanina 2 – zgrada Prijestonice Cetinje),u zgradi Agencije za razvoj i podršku poslovanja (bivša upravna zgrada Fabrike obuće „ Košuta“ - Bulevar Crnogorskih heroja 91) i Zavodu za zapošljavanje (filijala Cetinje - Dečanska br. 1E).

 

Sva pitanja i nedoumice u vezi poziva možete poslati na mejl info@cetinje.me ili na 067/261-243 svakog radonog dana od 9 do 11 i od 12 do 14 sati. 

 

Rok za prijavu: Prijave za obuku su otvorene od 5. februara 2024. do 5. marta 2024. godine do 15h. Prijave nakon isteka roka neće se razmatrati.

 

Kriterijumi i način odabira kandidata : Selekciju kandidata će vršiti Prijestonica Cetinje, Agencija za razvoj i podršku poslovanju i NVO ProAct Hub.

 

Projektni tim će postaviti kriterijume za poziv u skladu sa smjernicama, prioritetima i ciljevima projekta.

 

Prijestonica Cetinje će izabrane kandidate obavijestiti o izboru, nakon čega će biti potpisan ugovor između kandidata i Prijestonice Cetinje.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018