Javno komunalno preduzeće – Cetinje

Adresa: Jaroslava Čermaka bb
Telefon: 041 238 225
Fax: 041 238 143
E-mail: jkp.cetinje@gmail.com

v.d. Direktorice:

Milena Lješnjak
Telefon: 041 238 225
E-mail: milena.ljesnjak@komunalnocetinje.me

Javno komunalno preduzeće – Cetinje formirano je 1990. godine, i to kao preduzeće od posebnog društvenog interesa,u čijoj je nadležnosti obavljanje komunalnih djelatnosti na području Prijestonice Cetinje.

Među nadležnosti Javnog komunalnog preduzeća – Cetinje spade održavanje i čišćenje javnih površina, sabiranje, odvoz i deponovanje kućnog otpada za potrebe svih korisnika usluga, gradnja, korišćenje i održavanje deponije, pružanje kafilerijskih usluga, održavanje javnih sanitarnih čvorova, parkiranje i čuvanje vozila, održavanje saobraćajnica u zimskim uslovima, održavanje sistema za prihvat i evakuaciju atmosferskih voda, održavanje ukupne higijene na pijačnom prostoru i objektima, pružanje pogrebnih usluga, uređenje i održavanje groblja, te druge djelatnosti predviđene Statutom Preduzeća.

U okviru Javnog komunalnog preduzeća – Cetinje djeluje pet radnih jedinica i službi, i to:

Radna jedinica Čistoća i transport

Radna jedinica Pogrebno

Radna jedinica Zelenilo

Finansijsko – komercijalna služba

Služba opštih i pravnih poslova

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018