Prijestonica Cetinje jedini grad sa Zapadnog Balkana u kreativnoj dimenziji “Dizajn”
31.10.2023

Na Svjetski dan gradova, koji se obilježava danas, Prijestonica Cetinje, kao istorijski i kulturni centar Crne Gore, postala je dio UNESCO-ove Mreže kreativnih gradova.

Danas se simbolično 55 gradova pridružuje Mreži kreativnih gradova (UCCN), a Cetinje je postalo jedini grad sa Zapadnog Balkana u kreativnoj dimenziji “Dizajn” i time, uz Kotor i Žabljak, još jedan grad u Crnoj Gori sa institucionalnom vezom sa UNESCO-m.

UNESCO Mreža kreativnih gradova stvorena je 2004. godine kako bi pokrenula međunarodnu saradnju unutar i između gradova širom svijeta koji koriste kulturu i kreativnost kao stratešku polugu za održivi urbani razvoj, a sada broji 350 gradova u više od sto zemalja, koji predstavljaju sedam kreativnih oblasti: zanatstvo i narodna umjetnost, dizajn, film, gastronomija, književnost, medijska umjetnost i muzika.

Prijestonica je jedan od gradova koji su dobili priznanje za njihovu snažnu posvećenost iskorišćavanju kulture i kreativnosti u okviru svojih razvojnih strategija, čime je stvorena mogućnost povezivanja sa gradovima širom svijeta i šansa za potpuno nove modele urbanog razvoja i planiranje kulturnih politika.

Novoimenovani gradovi će sarađivati sa članovima Mreže kako bi ojačali svoju otpornost na suočavanje sa prijetnjama koje se razvijaju, a svi gradovi zajednički i jedinstveno će raditi na zajedničkoj misiji: stavljanju kulture i kreativnosti u središte razvojnih planova svog urbanog života kako bi se učinili sigurnim, otpornim, uključivim, održivim i spremnim za budućnost u skladu s Agendom Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030.

Iskazujemo zahvalnost svima koji su učestvovali u zahtjevnom procesu pripreme aplikacije za članstvo, kao i svim institucijama koje su podržale proces kandidature i iskazujemo namjeru da iskustva iz pripreme aplikacije i saradnje sa UNESCO sekretarijatom i slične prakse podijelimo sa drugim gradovima u Crnoj Gori.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018