Skupština Prijestonice Cetinje usvojila Rezoluciju podrške i zaštite FCJK i Inicijativu za raskid Ugovora o koncesiji za kamenolom „Milošev krš“
27.10.2023

Na trinaestoj sjednici Skupštine Prijestonice Cetinje, koja je održana danas u plenarnoj sali Skupštine, razmatran je dnevni red od 5 tačaka.

Odbornici Skupštine Prijestonice su razmatrali i usvojili Rezoluciju podrške i zaštite Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, bez glasova protiv i uzdržanih, kojom je data puna podrška radu FCJK, njegovoj misiji u snaženju crnogorskog jezičkog, kulturnog i državnog identiteta, kao najvažnije i najprepoznatljivije visokoškolske i naučnoistraživačke institucije u oblasti filološke i kulturološke montenegristike.

Usvojenom Rezolucijom, Skupština Prijestonice izražava spremnost na institucionalnu odbranu prava na crnogorski jezik, kao i prava polaznika i zaposlenih na tom fakultetu.

Povodom dostavljene Inicijative za raskid Ugovora o koncesiji za kamenolom „Milošev Krš”, između Vlade Crne Gore i DOO “Inženjering put” Podgorica, zaključenog 26.08.2022. godine, Skupština Prijestonice donijela je Zaključke koji se odnose na podršku lokalnog parlamenta mještanima mjesnih zajednica Kosijeri, Đinovići, Bokovo i okolnih sela koji se protive izgradnji kamenoloma.

U okviru donesenih Zaključaka, Skupština Prijestonice Cetinje zahtijeva od Agencije za zaštitu životne sredine zaustavljanje svih procedura vezanih za Elaborat procjene uticaja eksploatacije tehničko-građevinskog kamena na lokalitetu “Milošev krš” na životnu sredinu i poziva Vladu Crne Gore i Ministarstvo kapitalnih investicija da, u skladu sa svojim nadležnostima, pokrenu procedure za raskid Ugovora o koncesiji i na taj način spriječe devastaciju i ugrožavanje životne sredine na ovom lokalitetu.

O usvojenim Zaključcima Skupština Prijestonice će upoznati predstavnike međunarodnih organizacija, institucija i organizacije civilnog društva, kako bi isti u okviru svojih nadležnosti doprinijeli zaštiti životne sredine i prava mještana. Podsjećamo, gradska uprava Prijestonica Cetinje je i dalje u toku aktuelne javne rasprave na temu Elaborata o procjeni uticaja kamenoloma na životnu sredine i pruža svu neophodnu pravnu pomoć mještanima.

Pored navedenog, odbornici su na današnjem zasijedanju razmatrali i usvojili i tačku koja se odnosi na Izbor, imenovanja i razrješenja, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na cijene usluge vodosnabdijevanja i usluge upravljanja komunalnim otpadnim vodama DOO “Vodovod i kanalizacija – Cetinje” za fizička i pravna lica za 2024. godinu, kao i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na cijenu usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama po m3 DOO “Vodovod i kanalizacija – Cetinje” za 2024. godinu.

Bliži elementi, način utvrđivanja cijene za obavljanje regulisane komunalne djelatnosti, način davanja saglasnosti na prijedlog cijena usluge, kao i rokovi za podnošenje i sadržina zahtjeva za davanje saglasnosti na prijedlog cijena usluge i druga pitanja od značaja za utvrđivanje prijedloga cijena usluge, utvrđeni su Metodologijom za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018