JU Centar za kulturu Prijestonice Cetinje

Adresa: Dvorski trg 1, Cetinje, Crna Gora
Tel: 041/234-766
E-mail: centarzakulturu@cetinje.me
web: www.cetinje.me

Direktorica:

Jelena Milošević
Tel:
041/234-766
E-mail: jelena.milosevic@cetinje.me

 

JU Centar za kulturu Prijestonice Cetinje osnovan je 22.12.2022. godine kao kulturna organizacija od javnog interesa koja će se baviti produkcijom, organizacijom i izvođenjem programa iz svih oblasti kulturno-umjetničkog stvaralištva, izdavačkom djelatnošću, organizacijom kulturno-umjetničkih manifestacija i festivala, kao i saradnjom sa drugim ustanovama kulture. Osnivač je Opština Cetinje. Savjet Centra za kulturu Prijestonice Cetinje imenovan je 27.02.2023. godine, VD direktor Centra imenovan je 02.06.2023. godine. Rešenje o registraciji Centra za kulturu Prijestonice Cetinje od CRPS-a donešeno je 29.06.2023. godine. Zvanično otvaranje Centra je bilo 26.09.2023. godine. Centar na osnovu odluke o osnivanju posluje kao javna ustanova tj. JU Centar za kulturu Prijestonice.

 

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018