Panel diskusija “Crnogorska kulturna diplomatija i nasljeđe”
19.10.2023

U okviru projekta „Evropska muzika crnogorske kulturne diplomatije“ u multimedijalnoj sali Ministarstva kulture u četvrtak, 19. oktobra u 18 časova održaće se panel diskusija “Crnogorska kulturna diplomatija i nasljeđe”.

Kulturno nasljeđe svake zemlje predstavlja temelj njenog identiteta, oslonac za razvoj njene savremene kulture i utiče na pozicioniranje zemlje u regionalnim, evropskim i svjetskim okvirima. Primarni cilj ovog panela jeste javna diskusija na temu odnosa kulturne baštine i kulturne diplomatije: sa jedne strane zašto je važno da se vraćamo u prošlost i da učimo iz nje, a sa druge strane sagledavanje aktuelnog odnosa kulture i diplomatije kako bi kreatorima kulturnih politika i donosiocima državnih politika dali argumentovane preporuke.

Na tribini će govoriti prof. dr Sonja Tomović Šundić - redovni profesor Fakulteta političkih nauka, Dejan Vuković - predstavnik Ministarstva vanjskih poslova i Aleksandar Čilikov - akademik CANU-a. Moderatorka panel diskusije je Andrea Popović, magistarka političkih nauka.

Drugi dio diskusije će se fokusirati na odnos Evropske unije prema kulturnoj baštini i značaju aktivnosti kulturne diplomatije kako bi podstakla evropsku koheziju i unapređenje integracija, kao i da bi ponudila odgovore na savremene izazove spoljne politike.

Panel diskusija će se završiti uz sugestije panelista na temu kako unaprijediti kulturnu ponudu Crne Gore u funkciji razvoja kulturne diplomatije.

Ovaj događaj dio je projekta ,,Evropska muzika crnogorske kulturne diplomatije”, koji je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. ReLOaD2 program finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa četrnaest opština, među kojima je Prijestonica Cetinje.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018