dr Filip Ivanović

Dr Filip Ivanović rođen je 1986. u Podgorici. Diplomirao je i magistrirao na Odsjeku za filozofiju Univerziteta u Bolonji, a doktorirao na Odsjeku za filozofiju i religijske studije Norveškog univerziteta za nauku i tehnologiju u Trondhajmu.
Pored akademskog obrazovanja, ministar Ivanović je, takođe, završio postdiplomske profesionalne studije (na nivou postgraduate diploma) u oblasti diplomatske prakse pri Institutu Ujedinjenih nacija za istraživanje i obuku (United Nations Institute for Training and Research).
Tokom naučne karijere radio je na Univerzitetu u Levenu, Van Lir institutu u Jerusalimu i Univerzitetu Donja Gorica, a usavršavao se na Univerzitetu u Orhusu i Norveškom institutu u Atini. U aprilu 2022. izabran je u zvanje naučnog saradnika na Institutu za napredne studije Univerziteta Crne Gore. U februaru 2020. godine bio je gostujući profesor na Univerzitetu Sjevernog Bengala (University of North Bengal), Indija, a od marta 2021. je gostujući profesor/istraživač u Centru za interdisciplinarno izučavanje istorije ideja (CRISI) na Univerzitetu VitaSalute San Rafaele u Milanu.
Održao je i više predavanja po pozivu u Podgorici, Beogradu, Bratislavi, Minsku i Parizu. Izabran je za eksperta evaluatora Evropske komisije, eskperta za akreditaciju studijskih programa pri Agenciji za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, član je Kolegijuma naučnih saradnika Evropske naučne fondacije (ESF) i član Odbora za filozofiju i sociologiju Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, a u periodu 2018-2021 bio je član Radne grupe za pregovore s EU za poglavlje 25 "Nauka i istraživanje". Od maja 2022. godine do jula 2023. godine bio je član Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore.
Učestvovao je na preko trideset međunarodnih konferencija i skupova u UK, Italiji, Rusiji, Izraelu, Grčkoj, Španiji, Portugaliji, Švedskoj, Argentini i dr. Autor je velikog broja monografija, članaka u naučnim časopisima i poglavlja u zbornicima. Član je brojnih profesionalnih i naučnih udruženja, među kojima i Mlade akademije nauka Evrope (Young Academy of Europe) i Kraljevskog istorijskog društva (Royal Historical Society, u rangu fellow).

 

 

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018