Savo Borozan imenovan za v.d. sekretara Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj Prijestonice Cetinje
04.10.2023

Specijalista u oblasti finansija i bankarstva Savo Borozan imenovan je za vršioca dužnosti sekretara Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj Prijestonice Cetinje.

Savo Borozan rođen je 25. avgusta 1976. godine na Cetinju, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Visoko obrazovanje stekao je na Fakultetu za poslovni menadžment - Osnovne i specijalističke studije u oblasti finansija i bankarstva.

U prethodnom periodu obavljao je dužnost sekretara Sekretarijata za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, a u Prijestonici Cetinje radio je i kao šef Kabineta gradonačelnika Prijestonice, zamjenik gradonačelnika, samostalni savjetnik I u Upravi lokalnih javnih prihoda, sekretar za kulturu, sport i mlade i savjetnik gradonačelnika za ekonomske odnose i turizam.

Borozan je dvije godine obavljao funkciju poslanika u Skupštini Republike Crne Gore, a radio je i u bankarskom sektoru u Societe generale Montenegro banci. Dodatna iskustva sticao je tokom seminara i obuka, kao što su obuka za mentorstvo za mala i srednja preuzeća u organizaciji Agencije za međunarodnu saradnju – Vlada Japana 2015. godine, Škola za odnose sa javnošću, Škola demokratskog rukovođenja i druge.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018