Obilježen Međunarodni dan starijih osoba
01.10.2023

Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, koji se obilježava 1. oktobra, Prijestonica Cetinje i Crveni krst Cetinje organizovali su danas simbolično okupljanje za starije sugrađane - korisnike nekog od servisa podrške koji se realizuju uz finansijsku podršku gradske uprave.

Druženje i ručak u prostorijama Crvenog krsta Cetinje, korisnici programa „Pomoć u kući“, Kluba za starija lica i Dnevnog boravka za starije, iskoristili su da upoznaju gradonačenika Nikolu Đuraškovića sa izazovima i problemima „trećeg doba“.

Gradonačelnik Đurašković, čestitajući Međunarodni dan starijih osoba, prenio je prisutnima opredjeljenje gradske uprave da unapređuje socijalnu inkluziju i  promoviše aktivniju ulogu starijih lica u lokalnoj zajednici kroz razvijanje postojećih i uspostavljanje novih servisa podrške.

Gradonačelnik je podsjetio da je obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba povod i prilika da se aktuelizuje tema brige o starijima i skrene pažnja javnosti na predrasude i stereotipe prema starijima koje još uvijek kao društo nijesmo uspjeli da iskorijenimo. Obaveza društva je da starijim osobama omogući dostojanstven život kroz zagovaranje koncepta aktivnog starenja, koji podrazumijeva očuvanje zdravlja starijih ljudi, njihovu aktivnu ulogu u društvu i sprečavanje svih vidova diskriminacije starijih.  

Sekretar Crvenog krsta Cetinje Božidar P. Drecun zahvalio se lokalnoj upravi za podršku programu “Pomoć u kući”, kojim je obuhvaćeno 90 naših starijih sugrađana. Poručio je da je taj servis od ogromog značaja za korisnike jer osim usluga pomoći pri svakodnevnim aktivnostima, program ima važan socijalni aspekat povezivanje i zbližavanja gerontodomaćica i volontera sa korisnicima o kojima brinu.

Prijestonica Cetinje, prepoznajući potrebu dalje senzibilizacije društva na temu starenja i starosti, uvijek će biti podrška Crveno krstu i svim lokalnim akterima u čijem domenu su pitanja starijih lica, da zajedničkim naporima doprinosimo poboljšanju uslova i kvaliteta života starijh osoba.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018