II JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA PRIJESTONICE CETINJE OPREDIJELJENIH ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU
21.09.2023

Pozivaju se preduzetnice i privredna društva u kojima je žena nosilac biznisa – osnivač, jedan od osnivača ili izvršni direktor preduzeća sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriji Prijestonice Cetinje, da se prijave na Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Budžeta Prijestonice Cetinje namijenjenih ženama koje žele da pokrenu ili razvijaju sopstveni biznis.

Sredstva predviđena Budžetom Prijestonice Cetinje za 2023. godinu raspodjeljuju se na sufinansiranje programa i planova kojima se:

  • podstiče ekonomski razvoj Prijestonice;
  • podstiče razvoj poljoprivrede;
  • podstiče razvoj turizma;
  • podstiče razvoj zanatstva;
  • doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala i tradicije;
  • doprinosi očuvanju životne sredine i održivog razvoja.

Za sve nabrojane podsticaje, na budžetskoj liniji za ovu namjenu u budžetu Prijestonice Cetinje opredjeljuje se 7.000,00 €.

Društvo/preduzetnica može konkurisati sa najviše dva biznis plana, a može biti podržana samo jednim biznis planom.

Maksimalni iznos dodijeljenih sredstava za biznis plan ne može iznositi više od 1.000,00€.

Javni poziv za raspodjelu sredstava otvoren je mjesec dana od dana njegovog objavljivanja na web stranici Prijestonice, odnosno od 19.09.2023. godine do 19.10.2023. godine.

Prijava na Javni poziv podnosi se Komisiji za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu preko Građanskog biroa Prijestonice Cetinje (kancelarija broj 2) u zapečaćenoj koverti sa naznakom ”Podrška  ženskom preduzetništvu”.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018