JAVNI POZIV ZA BESPLATNO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA
19.09.2023

Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade Prijestonice Cetinje u saradnji sa Agencijom za razvoj i podršku poslovanju organizuje besplatni kurs engleskog jezika za građane Prijestonice.

Predviđen je jedan stepen kursa engleskog jezika nivoa A1, u trajanju od 3 mjeseca.

Kurs će se organizovati dva puta nedjeljno i održavaće se u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju.

A1 stepen planiran je za buduće polaznike koji će na ovaj način imati priliku da steknu osnovna znanja iz engleskog jezika, upoznaju osnove gramatike, steknu elementarni vokabular i razvijaju jezičke vještine obrađujući njima prilagođene teme.

Prednost među prijavljenim kandidatima imaće polaznici koji su: nezaposleni mladi ljudi, djeca i mladi koji su uzeli aktivno učešće u životu zajednice, lica u stanju socijalne potrebe, nezaposlena lica i osjetljive kateorije, a dužni su prisustvovati na 85% od ukupnih predavanja.

Sve prijave vršiće se putem e-mail: sekretarijat.osm@cetinje.me, zaključno sa 29.09.2023. godine.  

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018