Održana Centralna javna rasprava o Nacrtu Prijedloga Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2024. godinu
07.08.2023

U Skupštinskoj sali Prijestonice Cetinje danas je održana Centralna javna rasprava o Nacrtu Prijedloga Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2024. godinu.

Javnoj raspravi prisustvovali su članovi radne grupe za pripremu Prijedloga Programa razvoja za 2024. godinu, predstavnici gradske uprave Prijestonice Cetinje, predstavnici gradskih preduzeća, nevladinog sektora, mjesnih zajednica i građanke i građani Prijestonice.

Prisutni građani izrazili su posebno interesovanje za projekat izgradnje/rekonstrukcije vodovodne infrastrukture, kao i za projekte koje se tiču putne infrastrukture, naročito kada je u pitanju unapređenje lokalnih i nekategorisanih puteva. Predstavnici mjesnih zajednica Dobrsko selo, Đinovići i Gornji Ceklin u ime mještana iznijeli su svoje zahtjeve koji su uvaženi od strane predstavnika gradske uprave Prijestonice Cetinje i koji će, u zavisnosti od raspoloživosti sredstava u kapitalnom budžetu, u većem dijelu biti realizovani do kraja ove ili u toku 2024. godine.

Iskazano je zadovoljstvo činjenicom da su za godinu dana realizovani i započeti brojni projekti od velikog značaja za Prijestonicu Cetinje, a koji se odnose na rekonstrukciju Bajičke ulice i brojnih drugih gradskih saobraćajnica, realizaciju projekta rekonstrukcije vodovodne mreže u Prijestonici, početak projekta „Rekonstrukcija Vučedolske ulice, kanalisanje i odvođenje poplavnih, atmosferskih i fekalnih voda od glavnog ponora do tunela Belveder, sa sanacijom glavnog ponora“, početak izgradnje prihvatilišta za napuštene životinje i izgradnje novih dječijih igrališta u skoro svim gradskim naseljima, uređenje parkova i zelenih površina i drugo.

Zajednički je konstatovano da je većina prijedloga datih na javnim raspravama u prethodnoj godini uvažena i realizovana, čime lokalna uprava pokazuje otvorenost, transparentnost i maksimalnu uključenost građana u kreiranju lokalnih politika, posebno kada je u pitanju donošenje ovako važnih dokumenata.

U prethodnom periodu održane su još dvije javne rasprave: u Spomen domu u Bajicama i u hotelu Grand – Mjesna zajednica Gruda, Donje Polje, sa ciljem da svi građani i predstavnici institucija i organizacija dobiju priliku da daju svoje komentare i sugestije, te da na osnovu iznijetih prijedloga projekata Program razvoja Prijestonice za 2024. godinu bude kreiran na osnovu stvarnih potreba građana.

Nakon završetka današnje Centralne javne rasprave o Nacrtu Prijedloga Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2024. godinu i obrađivanja svih prijedloga i sugestija, biće dat konačan stav obrađivača o svim prijedlozima projekata koji su pristigli za vrijeme trajanja javne rasprave.

Rok za izradu Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2024. godinu je najkasnije do 01. oktobra 2023. godine, kada isti, uz prethodno informisanje Skupštine, treba da bude dostavljen Senatu Prijestonice za usvajanje.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018