Cetinje prvi grad u Crnoj Gori sa besplatnim vrtićem; po prvi put Odluka o oblicima socijalne i dječije zaštite predviđa i naknadu troškova za vantjelesnu oplodnju
28.07.2023

Na jedanaestoj sjednici Skupštine Prijestonice Cetinje, koja je održana danas u plenarnoj sali Skupštine, razmatran je dnevni red od 13 tačaka.

Odbornici Skupštine Prijestonice razmatrali su i usvojili Odluku o dopuni Odluke o oblicima socijalne i dječije zaštite, u okviru koje su dodate dvije nove tačke koje se odnose na novčanu naknadu za troškove usluga predškolskih ustanova i naknadu dijela troškova medicinski potpomognute oplodnje (MPO).

Usvajanjem dopune Odluke, odnosno nove tačke koja se tiče naknade troškova usluga predškolskih ustanova, stvoreni su svi preduslovi za realizaciju najavljenog programa “Vrtić za sve”, koji ima za cilj da svi cetinjski mališani dobiju pravo na besplatan vrtić. Pravo na novčanu naknadu za troškove usluga predškolske ustanove ostvarivaće se u nadležnom Sekretarijatu Prijestonice Cetinje, podnošenjem Izvještaja o broju redovnih korisnika usluga vrtića, a visina novčane naknade će se usklađivati jednom godišnje, shodno propisima za ovu oblast.

Usvajanjem dopuna Odluke koje se tiču dijela troškova medicinski potpomognute oplodnje, stvorena je mogućnost naknade troškova bračnim, odnosno vanbračnim supružnicima, odnosno ženama koje žive u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, pod uslovima da je makar jedan supružnik državljanin Crne Gore sa prebivalištem na teritoriji Prijestonice Cetinje od najmanje 12 mjeseci i da ovo pravo nije ostvareno u nekoj drugoj opštini na teritoriji Crne Gore.

Razlozi za donošenje ove Odluke su pružanje podrške u borbi protiv neplodnosti, objezbjeđivanje pomoći parovima kojima je neophodna medicinski potpomognuta oplodnja u cilju liječenja, a u skladu sa Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju i Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji.

Shodno Zakonu o finansiranju lokalne samouprave i Zakonu o lokalnoj samoupravi, odbornici u lokalnom parlamentu su danas razmatrali i Prijedlog Odluke o završnom računu Budžeta Prijestonice Cetinje za 2022. godinu, na koji je ovlašćena revizorska kuća dala pozitivno mišljenje.

U okviru 13 tačaka dnevnog reda, odbornici su razmatrali i usvojili i Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Centar za kulturu Prijestonice Cetinje, Prijedlog odluke o donošenju lokalnog programa socijalnog stanovanja Prijestonice za 2023. godinu, Informaciju o stanju rodne ravnopravnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2022. godinu i druge akte predložene od strane nadležnih organa lokalne uprave.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018