JAVNA RASPRAVA O NACRTU PRIJEDLOGA PROGRAMA RAZVOJA PRIJESTONICE CETINJE ZA 2024. GODINU
17.07.2023

Prijestonica Cetinje objavila je Nacrt Prijedloga Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2024. godinu.

Javne rasprave o Nacrtu Prijedloga Programa razvoja Prijestonice trajaće od 27.07.2023. do i sa 07.08.2023. godine:

27.07.2023. godine u 18h - MZ Bajice (Spomen Dom);

31.07.2023. godine u 18h - MZ Gruda, Donje Polje (Hotel Grand);

07.08.2023. godine u 12h - Centralna javna rasprava, Skupštinska sala Prijestonice Cetinje.

Nacrt Prijedloga Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2024. godinu objavljen je na internet stranici Prijestonice Cetinje www.cetinje.me i oglasnoj tabli Prijestonice.

Uvid, predlozi, sugestije i komentari na tekst Nacrta mogu se dostaviti Sekretarijatu za investicije i održivi razvoj, kancelarija br. 89, svakog radnog dana od 10 do 14 časova, ili na adresu ul. Bajova br. 2, 81250 Cetinje, kao i na e-mail adresu kabinet@cetinje.me do kraja roka utvrđenog za javnu raspravu.

Osnov za izradu i donošenje Godišnjeg programa razvoja Prijestonice definisan je Zakonom o Prijestonici Cetinje i Strateškim planom razvoja Prijestonice Cetinje za period 2020-2024. godine. Sredstva se planiraju kapitalnim budžetom u okviru godišnjeg Zakona o budžetu Crne Gore kod potrošačkih jedinica zaduženih za realizaciju kapitalnog budžeta.

Od 18.05. do 16.06.2023. godine Prijestonica Cetinje sprovela je Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata koji se mogu naći u Programu razvoja Prijestonice Cetinje za 2024. godinu.

Prijedlozi su definisani kroz prioritete i mjere u određenoj oblasti i predstavljaju osnov za realizaciju konkretnih projekata. Svi prioriteti i mjere iz tabelarnog prikaza za svaki pojedinačni projekat definisani su kroz Strateški plan razvoja Prijestonice Cetinje za period 2020-2024. godina, a odnose se na unapređenje i razvoj komunalne, sportske, gradske, turističke i javne infrastrukture, poboljšanje i unapređenje poslovnog ambijenta, podsticajne mjere za razvoj turizma, poljoprivrede i drugo.

Konačan stav obrađivača o pristiglim prijedlozima projekata biće dat nakon završetka Javne rasprave o Nacrtu Prijedloga Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2024. godinu i obrađivanja svih prijedloga i sugestija pristiglih u toku trajanja javne rasprave.

Prijestonica Cetinje poziva sve građane, institucije i organizacije da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi, kako bi Program razvoja za 2024. godinu bio kreiran na bazi stvarnih potreba građana.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018