U toku radovi na adaptaciji dijela atmosferske kanalizacije u naselju Gipos
29.05.2023

Prijestonica Cetinje započela je radove na adaptaciji dijela atmosferske kanalizacije u naselju Gipos.

Prilikom dugotrajnih i obilnih padavina u kišnom periodu godine, kao i postojećeg tehničkog rješenja atmosferske kanalizacije, dotrajalosti kolektora, oštećenja, nanosa u cijevima tokom eksploatacije i malih profila koji sada više ne zadovoljavaju zahtjeve svojim kapacitetom, dolazilo je do začepljenja, izlivanja vode i plavljenja u najnižim djelovima naselja, gdje su ulazi i prozorska okna podruma u zgradama kolektivnog stanovanja.

Novim projektom su planirani radovi na adaptaciji atmosferske kanalizacije naselja i priključenje na atmosfersku kanalizaciju u saobraćajnici Aleksandra Puškina, te se napušta stari sistem upojnih bunara.

Projekat se realizuje kroz Program razvoja Prijestonice Cetinje za 2023. godinu i finansira se iz kapitalnog budžeta predviđenog Zakonom o Prijestonici.

Izvođač radova je kompanija "Koding" d.o.o. iz Podgorice.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018