Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata koji se mogu naći u Programu razvoja Prijestonice Cetinje za 2024. godinu
18.05.2023

Prijestonica Cetinje uputila je poziv svim zainteresovanim subjetima za dostavljanje prijedloga projekata koji se mogu naći u Programu razvoja Prijestonice Cetinje za 2024. godinu.

 

Članom 30 Zakona o Prijestonici, za potrebe razvoja Prijestonice Cetinje u budžetu Crne Gore obezbjeđuju se sredstva u visini od 0,6% projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Crne Gore, kojim se mogu finansirati: projekti koji doprinose otvaranju novih radnih mjesta, razvojni projekti, infrastrukturni projekti, projekti na očuvanju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, projekti za valorizaciju turističkih potencijala, projekti od javnog interesa koji se realizuju po modelu javno-privatnog partnerstva i ostali projekti od značaja za razvoj Prijestonice.

 

Članom 31 Zakona o Prijestonici propisano je da je gradonačelnik Prijestonice dužan da prijedlog godišnjeg Programa razvoja Prijestonice za narednu godinu, uz prethodno informisanje Skupštine Prijestonice, a nakon sprovedene javne rasprave, dostavi Senatu najkasnije do 01. oktobra. Godišnji Program razvoja Prijestonice Senat Prijestonice usvaja najkasnije do 01. novembra tekuće godine.

 

U cilju pripreme nacrta Programa razvoja, pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica, političke partije, mjesne zajednice, nevladine organizacije i drugi zainteresovani subjekti da najkasnije do 16. juna 2023. godine, dostave prijedloge projekata koji se mogu naći u Programu za razvoj Prijestonice Cetinje za 2024. godinu.

 

Prijedloge projekata potrebno je dostaviti neposredno na arhivi Prijestonice Cetinje sa naznakom “Prijedlog projekata za izradu nacrta Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2024. godinu”.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018