Usvojen Izvještaj o radu gradonačelnika Prijestonice Cetinje za 2022. godinu
15.05.2023

Deseta sjednica Skupštine Prijestonice Cetinje održana je danas, a na dnevnom redu našle su se 22 tačke.

Kao najznačajnija tačka dnevnog reda razmatran je i usvojen Izvještaj o radu gradonačelnika Prijestonice Cetinje za 2022. godinu, organa lokalne uprave i službi Prijestonice Cetinje.

Izvještaj o radu za 2022. godinu koncipiran je na način da sadrži objedinjene informacije i podatke o radu gradonačelnika, realizovanim projektima, zadacima i aktivnostima organa i službi za 2022. godinu, čime je dato stanje u pojedinim upravnim oblastima, pregled upravnih postupaka kod organa lokalne uprave, realizovane aktivnosti proistekle iz državnih i lokalnih strateških dokumenata, aktivnosti gradonačelnika kao predlagača odluka prema Skupštini, kao i oblast međunarodne saradnje, ocjene ukupnog stanja u lokalnoj zajednici i prijedlog mjera za dalje djelovanje lokalne uprave.

Budući da je izvještajni period obilježio posvećeni rad svih organa, stručnih i posebnih službi, kako bi se Prijestonica razvijala kao grad po mjeri svakog njenog građanina, konstatovano je da su u prethodnoj godini, i pored činjenice da je na samom početku godine došlo do promjene vlasti, realizovane sve planirane aktivnosti, ali i mnogo više od toga.

Obrazlažući projekte koji su bili dio rada gradske uprave tokom prethodne godine, gradonačelnik Prijestonice Cetinje Nikola Đurašković istakao je da će nastaviti sa vrijednim radom i da će u svim oblastima gdje su napravljeni značajni pomaci, od finansija, preko privrede, preduzetništva i turizma do kulture i sporta napraviti dodatne iskorake, te da je uvjeren da će sljedeće godine svjedočiti još boljim rezultatima.

Na odborničkim klupama našao se i Program mjera podsticaja za proizvodnju i pružanje usluga za 2023. godinu, čime je stvoren pravni osnov za dodjelu subvencija u iznosu od 100.000,00 eura koje su planirane Budžetom Prijestonice za 2023. godinu.

Na današnjem zasijedanju, Skupština Prijestonice Cetinje dala je saglasnost lokalnoj upravi da otpočne pregovore u vezi sa zaključenjem Ugovora o dugoročnom kreditnom zaduženju za potrebe realizacije dva kapitalna projekta: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Prijestonici Cetinje i Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje. Radi se o kreditnim sredstvima koje je Vlada Crne Gore obezbijedila kroz aranžman sa Evropskom investicionom bankom (EIB).

Odbornici Skupštine Prijestonice Cetinje razmatrali su i usvojili Odluku o prenosu prava svojine na osnovnim sredstvima u svojini Prijestonice Cetinje na DOO “Vodovod i kanalizacija – Cetinje”, kojom se ustupa novo motorno terensko vozilo obezbijeđeno iz sredstava Kapitalnog budžeta za 2023. godinu i Odluku o prenosu prava svojine na osnovnim sredstvima u svojini Prijestonice Cetinje na organizaciju Crvenog krsta Prijestonice Cetinje, kojom se ovoj organizaciji donira novo servisno vozilo.

Pored navedenog, Skupština Prijestonice Cetinje razmatrala je i usvojila godišnje izvještaje o radu i finansijske više javnih preduzeća i ustanova, kao i planove rada za 2023. godinu.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018