Potpisan Okvirni ugovor o saradnji i realizaciji društveno odgovornih aktivnosti u vezi sa projektom “MONTECHEVO”
11.05.2023

Prijestonica Cetinje i Sun Horizon d.o.o. Podgorica, u cilju razvoja i uspješne realizacije projekta koji će predstavljati jednu od najvećih investicija za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u našoj zemlji, a od čije će realizacije imati višestruke benefite Prijestonica Cetinje i Crna Gora, danas su potpisali Okvirni ugovor o saradnji i realizaciji društveno odgovornih aktivnosti u vezi sa projektom “MONTECHEVO”.

Kompanija CWP Europe kroz svoju podružnicu Sun Horizon d.o.o. Podgorica planira da na teritoriji Prijestonice Cetinje, na prostoru Lastve, Čeva i Prentinog dola, instalira solarnu elektranu Montechevo ukupne snage 400 MW. Vrijednost investicije je oko 360 miliona eura, dok se razvoj i izgradnja projekta planiraju u fazama. Početak izgradnje zakazan je za 2025. godinu, a po završetku i puštanju u rad, što se očekuje krajem 2026. godine, Montechevo će biti najveća solarna elektrana u Crnoj Gori.

Ugovorom koji je danas zaključen, ugovorne strane su se saglasile da će uložiti dodatne napore da uspostave saradnju na promovisanju i angažovanju lokalne privrede, kao i unapređivanju lokalne infrastrukture, angažovati radnu snagu sa teritorije Prijestonice, ukoliko radna snaga ispunjava kvalifikacione uslove za rad na pojedinim radnim mjestima i ostvariti saradnju sa lokalnim dobavljačima, na način i u obimu koji bude odgovarao potrebama projekta.

Sun Horizon d.o.o. Podgorica je Ugovorom preuzeo obavezu da u saradnji sa Prijestonicom razvije i sprovede plan realizacije društveno odgovornih aktivnosti, usmjerenih ka jačanju kapaciteta lokalne samouprave, te unapređenju Prijestonice kao ekološki osviješćene zajednice i to u vidu podrške, odnosno donacije, u oblasti ekoloških, ekonomskih, društvenih i socijalnih pitanja. Takođe, Sun Horizon se obavezao da u Prijestonici otvori informacioni centar koji će omogućiti svim zainteresovanim stranama da dobiju sve potrebne informacije vezane za Projekat.

Za potrebe sprovođenja društveno-odgovornih aktivnosti Sun Horizon je opredijelio ukupan budžet u iznosu od 150.000,00 eura, a isplata navedenih sredstava će se vršiti tokom razvoja Projekta, na način i u skladu sa dinamikom koja će biti definisana posebnim ugovorom.

CWP Europe je jedna od vodećih kompanija za razvoj projekata obnovljivih izvora energije u jugoistočnoj Evropi, a sve sa ciljem pružanja energetskih rješenja koja doprinose dekarbonizaciji regiona. Trenutno, CWP Europe razvija portfolio projekata vjetroparkova i solarnih elektrana, kapaciteta 6 GW u Srbiji, Bugarskoj, Rumuniji, Crnoj Gori, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Moldaviji, Sloveniji i Ukrajini i već je uspješno razvila najveće vjetroparkove u Srbiji (projekat Čibuk od 158 MW) i Rumuniji (projekat Fântânele-Cogealac od 600 MW).

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018