Postavljena nova turistička signalizacija u gradskom jezgru
21.04.2023

Prijestonica Cetinje i Turistička organizacija Prijestonice Cetinje uspješno su realizovale projekat postavljanja nove turističke signalizacije u gradskom jezgru.

Kako Prijestonica Cetinje predstavlja nezaobilaznu destinaciju na turističkoj mapi Crne Gore i regiona, cilj je da se posjetiocima i turistima omogući lakša dostupnost i bolja informisanost o znamenitostima našeg grada.

Stubovi sa putokazima postavljeni su u neposrednoj blizini objekata/turističkih atrakcija, a montirano je pedesetak putokaza na deset odabranih lokacija u gradu, dok je za Rijeku Crnojevića opredijeljeno deset putokaza na dvije lokacije.

Inicijativa za postavljanjem turističke signalizacije proistekla je iz potrebe za usklađivanjem sa promjenama na terenu, obilježavanjem turištičkih objekata i lokaliteta koji do sada nisu bili označeni, kao i neophodnom zamjenom dotrajale i oštećene turističke signalizacije.

U narednom periodu planirano je da se pristupi i zamjeni info tabli koje se nalaze ispred gradskih znamenitosti.

Projekat je sproveden u skladu sa redovnim planskim aktivnostima Turističke organizacije Prijestonice Cetinje.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018