Održana RELOAD obuka za NVO iz Prijestonice: Kako pripremiti i voditi projekte
11.04.2023

Posljednja RELOD obuka o pisanju projekata, na kojoj je učestvovalo osam predstavnika nevladinih organizacija iz Prijestonice, održana je danas na Cetinju.

Trening je dio konkursa Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), u kojem Prijestonica učestvuje zajedno s Glavnim gradom i opštinama Zeta i Danilovgrad. ReLOaD2 finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa lokalnim samoupravama.

Na obuci su NVO naučile kako funkcioniše projektni proces EU i unaprijedile svoje pojedinačne projektne ideje. Osim obuke, ReLOaD2 program predviđa i mentorsku podršku potencijalnim aplikantima, što podrazumijeva da će nevladine organizacije imati stručne konsultante u narednim sedmicama, dok pripremaju aplikaciju za Konkurs.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 28. april 2023. godine, a sve potrebne obrasce i smjernice za apliciranje možete pronaći na sljedećem linku:

http://www.cetinje.me/cetinje/cms/public/image/dokumenta/d0be89a9e0241ac3a4ee108dd7e90fe4.pdf

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ima za cilj jačanje participativnih demokratija na lokalnom nivou i to osnaživanjem nevladinog sektora i stimulisanjem pravnog i finansijskog okruženja za civilni sektor.

Na prošlogodišnjem ReLOaD konkursu grant su dobile dvije cetinjske NVO – Hor Luča i Aktivna zona, koje sada sprovode važne inicijative za privredu i kulturu Prijestonice.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018