Raspisan JAVNI POZIV za izgradnju nove sportske dvorane
28.03.2023

Prijestonica Cetinje raspisala je javni poziv - Otvoreni postupak javne nabavke za “Izradu Glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji sportske hale na Cetinju po principu "Projektuj i izgradi".

Procijenjena vrijednost nabavke je 6.900.000 eura bez PDV-a, a rok za prijavu na javni poziv je 30 dana.

Predviđeni rok za realizaciju projekta izgradnje nove sportske dvorane je 29 mjeseci od dana zaključivanja ugovora o javnoj nabavci i obuhvata rok za izradu Glavnog projekta, rok za reviziju Glavnog projekta i rok za izvođenje radova.

Ugovor o javnoj nabavci biće realizovan po principu “ključ u ruke” kojim se izvođač samostalno obavezuje da izvrši skupa sve radove potrebne za projektovanje, izgradnju i upotrebu cjelovitog objekta, a ugovorena cijena obuhvata i vrijednost svih nepredviđenih radova i viškova radova, a isključuje uticaj manjkova radova na ugovorenu cijenu.

Lokalna uprava je odlučna da ulaže u razvoj sporta i unapređuje uslove za rad i takmičenje naših sportskih klubova i pojedinaca. Cilj nam je da naši klubovi budu konkurentni na regionalnom i evropskom nivou, a buduća sportska dvorana ispunjavaće sve propisane standarde dvorana u kojima se igraju međunarodna takmičenja, te SEHA i ABA liga. Izgradnjom hale stvaramo optimalne uslove za rad sportskih klubova u Prijestonici i na određeni način vraćamo dug generacijama uspješnih sportista sa Cetinja, koji su svijetom pronijeli slavu cetinjskog i crnogorskog sporta.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018