Sanacija kamene krune bunara na Balšića pazaru
10.03.2023

U toku je realizacija projekta „Izrada konzervatorskog projekta i sanacija kamene krune bunara na Balšića Pazaru”, za koji je, na osnovu Konkursa za program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2021. godinu Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Prijestonica Cetinje dobila odobrenje i podršku u formi sufinansiranja.

Planirani poslovi po projektu podrazumijevaju demontažu postojeće krune bunara, izradu kamenog elementa krune bunara po uzorku na postojeće ambijentalne u gradu, kao i novog postamenta, te montažu nove krune bunara i postamenta.

Projekat je dobio konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore i saglasnost na konzervatorski projekat, a zaključeni su Ugovor o sufinansiranju projekta između Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore i Prijestonice Cetinje i Ugovor o poslovnoj, stručnoj i realizaciji projekta između Prijestonice Cetinje i Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore.

Po dinamici planiranih radova, prije montaže i postavljanja nove kamene krune bunara, pristupilo se uklanjanju postojeće ruinirane betonske krune, nakon čega će se izvršiti pražnjenje unutrašnjosti bunara, radi arheoloških istraživanja.

Sanacijom krune bunara, stvoriće se mogućnosti kvalitentnije prezentacije kulturnih dobara na teritoriji Prijestonice Cetinje, uljepšanju jednog od glavnih trgova u u istorijskom jezgru, te njegovanju tradicije i unapređenju kulturnog ambijenta, a posebno valorizaciji Cetinja, kao značajne kulturološke i turističke destinacije.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018