Kampanja za prevenciju bolesti zavisnosti „Imaš izbor - na tebi je!”
06.03.2023

Kancelarija za ljudska i manjinska prava i prevenciju bolesti zavisnosti Prijestonice Cetinje, u saradnji sa Sekretarijatom za obrazovanje sport i mlade, obilježiće mart mjesec Kampanjom za prevenciju bolesti zavisnosti „Imaš izbor - na tebi je!”

Kampanja će se realizovati organizacijom niza predavanja za djecu, mlade i roditelje, u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju.

Aktivnosti su planirane sljedećom dinamikom:

1. 09. mart 2023. godine u 18 h - Upoznajmo bolesti zavisnosti 
Predavači: Direktorica JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci na Kakarickoj Gori - Dijana Milošević, predstavnica Kancelarije za narkomaniju Glavnog grada - Marija Zogović (predavanje za mlade)

2. 16. mart 2023. godine u 18 h - Porodica i zavisnost
Predavač: psiholog Jovan Bulajić iz organizacije „Preporod" (tribina za roditelje);

3. 23. mart 2023. godine u 18 h - Zloupotreba psihoaktivnih supstanci i zavisnost kod djece
Predavač: psihološkinja Aida Kerović, član stručnog tima u JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci na Kakarickoj Gori i iskustveno lice (predavanje za djecu do 16 godina).

Predavači su stručna lica koja se bave liječenjem zavisničke populacije u JU „Kakaricka gora”, a koja će zajedno sa iskustvenim licima koja su prošla oporavak u ovoj ustanovi, približiti svoje znanje i iskustvo djeci, mladima i roditeljima u borbi sa ovom pošasti.

Pored navedenog, angažovano je i stručno lice iz organizacije „Preporod, koje se dugi niz godina bavi zavisničkom populacijom, pružajući zavisnicima i njihovim porodicama servise podrške i savjetovanja, kao i motivaciju za prihvatanje dugotrajnog stacionarnog tretmana.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018