Na devetoj sjednici Skupštine Prijestonice Cetinje doneseni Zaključci o izvršenim revizijama u DOO „Komunalno” Cetinje, DOO „Sportski centar Cetinje” i Turističkoj organizaciji Prijestonice Cetinje
27.02.2023

Na devetoj sjednici Skupštine Prijestonice Cetinje, koja je održana danas u plenarnoj sali Skupštine, razmatran je dnevni red od 18 tačaka.

Povodom dostavljenih Informacija o izvršenim revizijama u DOO „Komunalno” Cetinje, DOO „Sportski centar Cetinje” i Turističkoj organizaciji Prijestonice Cetinje, Skupština Prijestonice Cetinje je donijela Zaključke kojim se zadužuje Zaštitnik imovinsko pravnih interesa Prijestonice, Odbor direktora DOO „Komunalno“ Cetinje, Odbor direktora DOO „Sportski centar Cetinje“ i izvršni odbor Turističke organizacije Prijestonice Cetinje, da u saradnji sa organima lokalne uprave izvrše analizu dostavljenih revizorskih izvještaja, i da, ukoliko prilikom analize utvrde postojanje osnova eventualne odgovornosti lica koja su upravljala navedenim društvima u periodu za koji je izvršena revizija poslovanja, preduzmu pravne radnje i pokrenu odgovarajuće postupke pred nadležnim državnim organima, te da Skupštinu Prijestonice Cetinje redovno obavještavaju o preduzetim mjerama i radnjama.

Na odborničkim klupama našle su se i Informacija o obimu i strukturi privrednih djelatnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2022. godinu, Informacija o stanju u poljoprivredi na području Prijestonice Cetinje za 2022. godinu i Informacija o stanju vodoprivrede u ruralnom području Prijestonice Cetinje za 2022. godinu.

Odbornici Skupštine Prijestonice Cetinje razmatrali su i usvojili Prijedlog Odluke o prodaji nepokretnosti, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti DOO „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje za 2023. godinu, te Prijedlog Odluke o pokretanju postupka prodaje čelične konstrukcije bivše hale EI „Obod“ – objekat broj 23.

Pored ovih prijedloga odluka, Skupština Prijestonice Cetinje usvojila je niz drugih koje se tiču uslova i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu zbrinjavanja istih, održavanju javnih grobalja, izmjene Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika i druge.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018