Održana završna konferencija projekta PLACEMENT
26.12.2022

Danas je u Prijestonici Cetinje održana završna konferencija projekta PLACEMENT (Podrška u zapošljavanju, umrežavanju i sprovođenju obuka u lokalnoj poljoprivredno-prehrambenoj zajednici u Crnoj Gori), na kojoj je menadžer projekta Marko Bošković ispred Prijestonice Cetinje, zajedno sa kolegama iz Socioekonomskog centra i Zapadnobalkanskog instituta, predstavio rezultate projekta.

Projekat je počeo 15. novembra 2021. godine i završava se 31. decembra 2022. godine, a implementirao ga je konzorcijum na čijem čelu se nalazi Prijestonica Cetinje. Ostali članovi konzorcijuma su Socioekonomski centar Crne Gore i Zapadnobalkanski Institut iz Beograda, a u formi pridruženog člana, partner na projektu bio je i klaster „Crnogorski pršut“.

Opšti cilj projekta bio je da obezbijedi bolji kvalitet mjera zapošljavanja na Cetinju, dok su specifični ciljevi bili olakšana radna aktivacija nezaposlenih građana, posebno ranjivih grupa, putem informisanja, obuka i zapošljavanja i podrška preduzetnicima i poslodavcima iz privatnog sektora sa Cetinja u kreiranju obuka na radnom mjestu i programa zapošljavanja.

Ovi ciljevi postignuti su realizacijom niza aktivnosti od kojih se najznačajnija odnosila na kreiranje i objavu Javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava - Javni poziv za dodjelu grantova za osposobljavanje i zapošljavanje nezaposlenih lica na teritoriji Prijestonice Cetinje i Javni poziv za dodjelu grantova za podršku razvoja ruralnog turizma na teritoriji Prijestonice Cetinje.

Posredstvom javnih poziva, Prijestonica Cetinje dodijelila je 121.000 eura bespovratnih sredstava. Dobitnici bespovratnih sredstava, veći dio istih su iskoristili za dvomjesečnu obuku ukupno 44 lica sa Biroa rada i zapošljavanje 22 lica sa Biroa rada, dok je manji dio sredstava iskorišćen za kupovinu opreme i marketing usluge.

U sklopu projekta, kreirana je i elektronska platforma za apliciranje, te se prijava vršila isključivo preko ove platforme i time je čitav proces učinjen transparentnijim i inkluzivnijim. Do kraja projekta očekuje se štampanje i distribucija priručnika za kreiranje i evaluaciju politike zapošljavanja ranjivih grupa, priručnika za razvoj ruralnog turizma, kao i nabavka i distribucija opreme za kompostiranje uz organizaciju obuke za isto.

Ukupan budžet projekta iznosio je 399.995,96 EUR, od čega 379.996 EUR predstavlja direktan grant, dok je preostali dio kofinansiranje Prijestonice Cetinje.

Projekat finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore kroz „Program EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu“.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018