Usvojen rekordni budžet Prijestonice Cetinje za 2023. godinu u iznosu od 8.920.000 eura
22.12.2022

Skupština Prijestonice Cetinje usvojila je Odluku o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2023. godinu, koji iznosi rekordnih 8.920.000 eura.

Budžetom su planirana uvećanja naknade za novorođenu djecu sa dosadašnjih 350 eura, na 500 eura, kao i uvećanje naknade za majke novorođene djece koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje sa dosadašnjih 350 eura, takođe, na 500 eura.

Značajno uvećanje u izdvajanju budžetskih sredstava u narednoj godini imaće i sportisti i sportski klubovi, jer je Odlukom o Budžetu za 2023. godinu predviđeno povećanje izdvajanja sa 450.000 eura, na 565.000 eura, što predstavlja najveće izdvajanje iz budžeta kada su u pitanju sportske organizacije i sportisti.

Po prvi put budžetom Prijestonice Cetinje planirane su subvencije poljoprivredi, novom i postojećem biznisu i ženskom preduzetništvu, u ukupnom iznosu od 100.000 eura. Pored ovih subvencija, predviđeni su podsticaji u obrazovanju u iznosu od 20.000 eura.

Skupština Prijestonice Cetinje donijela je Odluku o osnivanju Javne ustanove Centar za kulturu, kojom je predviđeno osnivanje ove kulturne ustanove u narednoj godini.

Na današnjoj sjednici donešena je i Odluka o sufinansiranju adaptacije spoljnih djelova zgrada – fasade, krovova i oluka na teritoriji Prijestonice Cetinje.

Pored ovih odluka, na današnjoj sjednici Skupština Prijestonice Cetinje donijela je niz drugih odluka od kojih se izdvajaju odluke o rebalansu budžeta za 2022. godinu, o postavljanju spomen obilježja kao i mnoge druge.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018