Započeta druga faza izgradnje trga na Njegušima
15.11.2022

Sekretarijat za investicije i održivi razvoj započeo je drugu fazu izgradnje trga na Njegušima, jednom od najnaseljenijih i značajnijih naselja na teritoriji Prijestonice Cetinje.

Radove izvodi konzorcijum „SMB“ koji čine: „Kobra“ d.o.o. iz Budve, „Ramel“ d.o.o. iz Nikšića i „Geoengineering“ d.o.o. Podgorica.

Rok za završetak radova je 60 radnih dana od dana uvođenja u posao.

Trg na Njegušima je jedan od najstarijih trgova u Crnoj Gori, koji je nastao u doba Austrougarske i kao takav predstavlja veoma značajno kulturno-istorijsko i arhitektonsko nasljeđe ovog kraja.

Realizacijom ovog projekata, Prijestonica Cetinje radi na stvaranju uslova za razvoj Njeguša i Katunske nahije, kako sa turističkog aspekta, tako i sa aspekta razvoja poljoprivrede.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018