Gradonačelnik Prijestonice Cetinje posjetio DOO Komunalno: Nalaz revizije pokazao brojne nezakonitosti u poslovanju
28.09.2022

Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Nikola Đurašković sa sekretarom za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Vladanom Radunovićem posjetio je DOO Komunalno Cetinje i razgovarao sa v.d. direktorice Danijelom Banović, članovima Upravnog odbora, načelnicima pojedinačnih sektora u ovom preduzeću, kao i predstavnicom kompanije koja je izvršila reviziju poslovanja preduzeća.

VD direktorice DOO Komunalno Cetinje Danijela Banović navela je da pored veoma teškog stanja koje je zatečeno u trenutku dolaska novog menadžmenta poseban teret predstavljaju sudski sporovi u kojima bivši zaposleni potražuju isplatu otpremnina i dugovanje po osnovu poreza i doprinosa na zarade zaposlenih. S obzirom da potraživanja po osnovu tužbi bivših zaposlenih iznose preko 200.000 eura, a po osnovu dugovanja za poreze i doprinose skoro 1.600.000 eura potrebna je pomoć osnivača, Prijestonice Cetinje, radi lakšeg rješavanja ovih problema i obezbjeđivanja uslova za normalno funkcionisanje preduzeća.

Gradonačelnik Đurašković je ocijenio zatečeno stanje veoma lošim i zabrinjavajućim i  naveo je da je potrebno da novi menadžment i Odbor direktora preduzeća razmotre mogućnost da pred nadležnim organima ispitaju krivičnu odgovornost za veoma loše poslovanje i upravljanje preduzećem u proteklom periodu.

Gradonačelnik je istakao zadovoljstvo ukupnom dinamikom realizacije svakodnevnih obaveza koje realizuje novi menadžment preduzeća na uređenju javnih i zelenih površina. Pored toga gradonačelnik je najavio da je Programom razvoja Prijestonice Cetinje za 2023. godinu planirano značajno uvećanje budžetskih sredstava iz kapitalnog budžeta predviđenog Zakonom o Prijestonici za opremanje gradskih službi i preduzeća, što će u značajnoj mjeri omogućiti bolje uslove za rad tim službama i preduzećima.

Na sastanku je bilo riječi i o reviziji poslovanja preduzeća, čiji će detaljni rezultati i nalaz biti dostupni javnosti u najskorijem vremenskom roku.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018