Biznis centar Cetinje

Adresa: Obilića bb (zgrada Sportskog centra)
Telefon: 041 231 452; 067 261 243
E-mail: biznis.centar@cetinje.me
Rad sa strankama: 10:00h - 14:00h

Direktor:

direktor biznis centar

Luka JOVIĆEVIĆ
Telefon: 067 499 991
E-mail: luka.jovicevic@cetinje.me

Kancelariju Biznis centar - pod nazivom Lokalni biznis centar Cetinje - tokom 2002. godine osnovala je Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao sastavni dio mreže sličnih centara na području Crne Gore. Ključni cilj djelovanja Lokalnog biznis centra bilo je pružanje institucionalne podrške razvoju preduzetništva. U junu 2011. godine, ugovorom između Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća i Prijestonice Cetinje, Kancelarija Biznis centar Cetinje formalno postaje organ gradske uprave.

Kancelarija danas pruža besplatnu podršku svim subjektima zainteresovanim za registraciju biznisa, ali i postojećim privrednicima sa teritorije Prijestonice Cetinje. Uz to, djelovanje Kancelarije Biznis centar Cetinje vezano je i za besplatnu podršku poljoprivrednim proizvođačima.

Među aktivnosti pomenutog organa gradske uprave, spadaju sljedeći poslovi:

 •  Analiza postojećeg stanja malih i srednjih preduzeća.
 • Pružanje savjeta građanima povodom strukture i registracije biznisa.
 • Pružanje informacija o pravnoj regulativi.
 • Izrada biznis planova.
 • Izrada investicionih projekata.
 • Izrada studija izvodljivosti.
 • Izrada razvojnih projekata.
 • Izrada posebnih studija po narudžbi.
 • Statističko praćenje malih i srednjih preduzeća na teritoriji Prijestonice Cetinje.
 • Pomoć u marketingu, mendžmentu, organizaciji, posredovanju između malih i srednjih preduzeća i konsalting agencija, te ostale relevantne i praktične informacije.
 • Poslovna korespondencija, prevod, logistička i druga podrška.
 • Istraživanje razvojnih potencijala Prijestonice Cetinje.
 • Uspostavljanje kontakta sa stranim investitorima.
 • Učešće u formiranju biznis inkubatora.
 • Priprema programa za edukaciju preduzetnika iz određenih oblasti.
 • Informisanje građana i preduzetnika iz oblasti energetske efikasnosti.
 • Informisanje građana o kreditnim linijama i pristupu bankama.

Sve usluge, Kancelarija Biznis centar Cetinje vrši besplatno.

Prijave za program podsticaja preduzetništva, te zahtjeve za pomoć, koji se podnose Kancelariji Biznis centar Cetinje, dostupni su u elektronskoj formi na stranici FORMULARI I ZAHTJEVI.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018