Biznis centar Cetinje

Adresa: Bulevar crnogorskih junaka 101, PZ "Košuta"
Telefon: 041 231 452; 067 261 243
E-mail: biznis.centar@cetinje.me
Rad sa strankama: 10:00h - 14:00h


Kancelariju Biznis centar - pod nazivom Lokalni biznis centar Cetinje - tokom 2002. godine osnovala je Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao sastavni dio mreže sličnih centara na području Crne Gore. Ključni cilj djelovanja Lokalnog biznis centra bilo je pružanje institucionalne podrške razvoju preduzetništva. U junu 2011. godine, ugovorom između Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća i Prijestonice Cetinje, Kancelarija Biznis centar Cetinje formalno postaje organ gradske uprave.

Kancelarija danas pruža besplatnu podršku svim subjektima zainteresovanim za registraciju biznisa, ali i postojećim privrednicima sa teritorije Prijestonice Cetinje. Uz to, djelovanje Kancelarije Biznis centar Cetinje vezano je i za besplatnu podršku poljoprivrednim proizvođačima.

Među aktivnosti pomenutog organa gradske uprave, spadaju sljedeći poslovi:

 • analiza postojećeg stanja malih i srednjih preduzeća,
 • rukovođenje Biznis zonama
 • rukovođenje Biznis inkubatorom
 • izrada biznis planova, investicionih projekata i studija izvodljivosti,
 • usluge mentoringa za mala i srednja preduzeća na teritoriji Prijestonice Cetinje
 • predlaganje razvojnih projekata i vršenje drugih usluga za kojima Prijestonica izrazi potrebu,
 • priprema programa za edukaciju preduzetnika iz određenih oblasti
 • pružanje informacija organima lokalne uprave, građanima i drugim zainteresovanim stranama o kreditnim linijama domaćih i međunarodnih finansijskih organizacija
 • pružanje informacija pri registraciji biznisa.
 • uspostavljanje kontakta sa stranim investitorima
 • slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
 • i druge poslove po nalogu Gradonačelnika.

Sve usluge, Kancelarija Biznis centar Cetinje vrši besplatno.

Prijave za program podsticaja preduzetništva, te zahtjeve za pomoć, koji se podnose Kancelariji Biznis centar Cetinje, dostupni su u elektronskoj formi na stranici FORMULARI I ZAHTJEVI.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018