Stara nevitalna stabla iz Bulevara crnogorskih heroja su morala biti uklonjena, plan je da se na njihovim mjestima posade nova
09.09.2022

Stara nevitalna stabla topole u Bulevaru crnogorskih heroja morala su biti uklonjena, jer su predstavljala opasnost po pješake, vozila i cjelokupan saobraćaj na ovoj izuzetno prometnoj gradskoj saobraćajnici.

Nadležna stručna lica, inženjeri hortikulture, iz Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj su u više navrata tražili uklanjanje stabala topole iz Bulevara crnogorskih heroja, zbog toga što su ista bila nevitalna, trula i u fazi starenja, nepravilnog rasta, sa mehaničkim oštećenjima i sa velikm brojem suvih i polomljenih grana. Kao takva su predstavljala ozbiljnu prijetnju po imovinu i živote građana.Takođe, u proteklom periodu imali smo i pritužbe građana da su grane i djelovi stabala otpadali sa drveća nanoseći materijalnu štetu i samo su pukom srećom izbjegnute teže posljedice.

Zbog svega toga nijesmo mogli dozvoliti da takva stabla ostanu na javnoj površini i nastave da ugrožavaju bezbjednost naših sugrađana.

Službenici DOO Komunalno su po nalogu stručnih lica iz Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj uklonili stabla i na taj način su spriječene neželjene posljedice.

Napominjemo da je plan nadležnog sekretarijata i stručnih službi Prijestonice Cetinje da se na istim mjestima na kojima su bila uklonjena stabla, posade nova stabla topole.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018