Prijestonica Cetinje protiv upisa prava svojine nad crkvama na SPC
27.08.2022

Prijestonica Cetinje se u  predmetima u kojima Pravoslavna mitropolija crnogorsko - primorska, eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, od Uprave za katastar i državnu imovinu zahtijeva upis prava vlasništva nad crkvama na teritoriji Prijestonice Cetinje, izjasnila da SPC, odnosno Pravoslavna mitropolija crnogorsko-primorska nije aktivno legitimisana stranka u pravnoj stvari. Takođe, Prijestonica je predložila nadležnoj Upravi za katastar i državnu imovinu da ove predmete odbije u cjelosti kao neosnovane.

U datim predmetima i obuhvaćenim katastarskim parcelama SPC i njena eparhija u Crnoj Gori, Pravoslavna mitropolija crnogorsko-primorska, nijesu upisane kao nosioci prava upravljanja, korišćenja odnosno trajnog korišćenja i raspolaganja. Prijestonica Cetinje je ukazala da je članom 419. Zakona o svojinsko - pravnim odnosima propisano da pravo upravljanja, korišćenja, odnosno trajnog korišćenja i raspolaganja na zemljištu u državnoj svojini, postaje stupanjem na snagu ovog zakona, pravo dosadašnjeg imaoca prava upravljanja, korišćenja, odnosno trajnog korišćenja i raspolaganja, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

 

Prijestonica Cetinje se jasno izjasnila da se u cjelosti odbiju kao neosnovani svi zahtjevi za upis vlasništva SPC i njene eparhije u Crnoj Gori, Pravoslavne mitropolije crnogorsko-primorske, nad crkvama, drugim objektima i nepokretnostima u navedenim predmetima koji se tiču teritorije Prijestonice Cetinje.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018