Skupština Prijestonice Cetinje donijela važne odluke za bivše radnike i nove investicije
25.08.2022

Skupština Prijestonice Cetinje na današnjoj sjednici usvojila je veoma važnu odluku kojom se omogućava refinasiranje kreditnih obaveza Prijestonice. Ova odluka omogućava Prijestonici da izmiri dugovanja po osnovu poreza i doprinosa i na taj način obezbijedi uslove da svi oni zaposleni u sistemu lokalne samouprave, koji su stekli zakonske uslove, mogu ostvariti pravo na penziju. Takođe, na taj način steći će se uslovi za kvalitetnije servisiranje redovnih obaveza po osnovu poreza i doprinosa.

Skupština Prijestonice Cetinje donijela je i Odluku o dopuni Odluke o uslovima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora i Odluku o pokretanju postupka za davanje u zakup nepokretnosti. Na taj način se stiču uslovi za raspisivanje javnog poziva za davanje u zakup dvije hale na prostoru bivše fabrike Obod, površine od ukupno 6267 metara kvadratnih i na osnovu kog je obaveza potenicijalnog investitora da otvori 20 novih radnih mjesta.

Pored ovih odluka Skupština Prijestonice Cetinje je donije i čitav niz drugih odluka koje se tiču socijalnih politika, programa za podizanja spomen obiljžja i granica parkova prirode.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018