Ana Novović nova zamjenica gradonačelnika Prijestonice Cetinje
24.08.2022

Gradonačelnik Prijestonice Cetinje postavio je Anu Novović na funkciju zamjenice gradonačelnika.

Ana Novović je rođena 10.06.1989. godine na Cetinju gdje je završila osnovnu i srednju školu. Nakon završetka Fakulteta za političke nauke, smjer Evropskih studija, stručno osposobljavanje obavlja u Prijestonici Cetinje.

U rodnom gradu se bavi volonterskim radom u NVO ,,Razvitak“ koja se bavi radom sa djecom ometenom u razvoju. Radila je u JZU OB ,,Danio I“, a radila je još i u  PZU ,,Moj lab“, privatnoj firmi Rokšped i turističkoj agenciji ,,Sanda tours“.

Govori engleski i italijanski jezik, a na funkciju zamjenice gradonačelnika Prijestonice Cetinje postavljena je ispred Stare garde Liberalnog saveza Crne Gore.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018