Gradonačelnik Prijestonice Cetinje i princ Nikola Petrović Njegoš razgovarali o obnavljanju Cetinjskog bijenala
19.08.2022

Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Nikola Đurašković razgovarao je danas sa princem Nikolom Petrovićem Njegošem o obnavljanju Cetinjskog bijenala i drugim projektima od značaja za Cetinje i Crnu Goru.

Na početku sastanka gradonačelnik Prijestonice Cetinje i princ Nikola Petrović Njegoš istakli su najdublje žaljenje zbog nedavne tragedije koja je zadesila naš grad.

Princ je informisao gradonačelnika da se za sljedeću godinu planira organizovanje i prezentacija arhiva Cetinjskog bijenala koji će imati trajnu kulturnu i umjetničku vrijednost i koji će u perspektivi postati dio kulturnog nasljeđa Crne Gore. Cetinjsko bijenale je manifestacija koja je za veoma kratki period stekla izvanrednu međunarodnu reputaciju, ali od 2005. godine se ne održava. Arhiva Cetinjskog bijenala je jedan od međukoraka kako bi se došlo do obnavljanja bijenala u njegovom pravom smislu.

Pored bijenala princ Nikola Petrović Njegoš je obavijestio gradonačelnika da se na Cetinju planira sprovođenje projekta ,,Kamen za mir“, koji bi podrazumijevao da sve države svijeta doniraju po jedan kamen sa porukom mira i potpisom predsjednika države i da se to kamenje izloži u okviru vrta. Na taj način sa Cetinja bi se poslala jaka poruka mira i skrenula pažnja svih zemalja na važnost održavanja mira i tolerancije među narodima.

Gradonačelnik Prijestonice Cetinje i princ Nikola Petrović Njegoš razgovarali su još o ekološkim projektima, kao i o projektima vezanim za arhitekturu i povezivanje kulturne baštine sa turističkom ponudom.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018