Javna rasprava o Nacrtu Prijedloga Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2023. godinu održaće se danas u Hotelu Grand
21.07.2022

Prijestonica Cetinje nastavlja sa organizacijom javnih rasprava o Nacrtu Prijedloga Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2023. godinu, a današnja javna rasprava održaće se u Hotelu Grand sa početkom u 18 časova.

Pored ove javne rasprave i one nedavno održane u Bajicama, javne rasprave će se održati i u zgradi Crvenog krsta u petak, 22.jula 2022. godine u 18h, dok je centralna javna rasprava zakazana za 28. jul 2022. godine u skupštinskoj sali Prijestonice Cetinje, takođe od 18h. Nacrt Prijedloga Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2023. godinu moguće je preuzeti sa zvaničnog sajta Prijestonice: www.cetinje.me.

Članom 30. Zakona o Prijestonici za potrebe razvoja Prijestonice Cetinje u budžetu Crne Gore obezbjeđuju se sredstva u visini od 0,6% projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Crne Gore, kojim se mogu finansirati: projekti koji doprinose otvaranju novih radnih mjesta, razvojni projekti, infrastrukturni projekti, projekti na očuvanju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, projekti za valorizaciju turističkih potencijala, projekti od javnog interesa koji se realizuju po modelu javno-privatnog partnerstva i ostali projekti od značaja za razvoj Prijestonice.

Prijestonica Cetinje poziva sve građane da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi kako bi se Program razvoja Prijestonice izradio na bazi stvarnih potreba građana.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018