Utvrđen Nacrt Prijedloga Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2023. godinu
11.07.2022

Prijestonica Cetinje je objavila nacrt Prijedloga Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2023. godinu. Takođe, raspisana je javna rasprava koja će trajati do 28. jula 2022. godine kada je predviđeno održavanje centralne javne rasprave u skupštinskoj sali Prijestonice. Pored centralne održaće se i tri javne rasprave po mjesnim zajednicama i to: Bajice (Spomen dom) 19.07.2022. godine, Gruda – Donje Polje (Hotel Grand) 21.07.2022. godine  i Nova varoš (zgrada Crvenog krsta) 22.07.2022. godine.

Nacrt je moguće preuzeti sa zvaničnog sajta Prijestonice www.cetinje.me ili putem e-mail: sekretarijat.ior@cetinje.me.

Predloženi nacrt Prijedloga Programa razvoja Prijestonice za 2023. godinu predviđa početak realizacije dva ključna infrastrukturna projekta: sanaciju distributivne mreže za vodosnabdijevanje grada i rješavanje problema odvoda otpadnih voda.

Članom 30. Zakona o Prijestonici za potrebe razvoja Prijestonice Cetinje u budžetu Crne Gore obezbjeđuju se sredstva u visini od 0,6% projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Crne Gore, kojim se mogu finansirati: projekti koji doprinose otvaranju novih radnih mjesta, razvojni projekti, infrastrukturni projekti, projekti na očuvanju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, projekti za valorizaciju turističkih potencijala, projekti od javnog interesa koji se realizuju po modelu javno-privatnog partnerstva i ostali projekti od značaja za razvoj Prijestonice.

Članom 31. Zakona o Prijestonici propisano je da je gradonačelnik Prijestonice dužan da prijedlog godišnjeg Programa razvoja Prijestonice za narednu godinu, uz prethodno informisanje Skupštine Prijestonice, a nakon sprovedene javne rasprave, dostavi Senatu najkasnije do 01. oktobra. Godišnji Program razvoja Prijestonice  Senat Prijestonice usvaja najkasnije do 01. novembra tekuće godine.

Prijestonica Cetinje poziva sve građane da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi, kako bi Program razvoja za 2023. bio kreiran na bazi stvarnih potreba građana.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018