Održan sastanak predstavnika NVO sa Cetinja i gradske uprave
28.06.2022

Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Nikola Đurašković, zamjenica gradonačelnika Nikoleta Martinović i v.d. sekretara za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Savo Borozan razgovarali su sa predstavnicima NVO sektora sa Cetinja.

Gradonačelnik je istakao snažno opredjeljenje da će sve aktivnosti i inicijative vezane za nevladin sektor naići na razumijevanje i podršku nove gradske vlasti. Takođe je dodao da će se budući konkurs za sufinansiranje raditi po kriterijumima prilagođenim najširim oblastima djelovanja lokalnih NVO, tako da sve organizacije mogu konkurisati i eventualno, ako se za to steknu uslovi, dobiti sredstva za sufinasiranje programa i projekata.

U veoma konstruktivnom razgovoru predstavnici civilnog sektora upoznali su gradonačelnika sa problemima u radu NVO na Cetinju i dali prijedloge za rješenja problema u određenim oblastima.

Na sastanku je najviše razgovarano o problemima iz oblasti obrazovanja, kulture, rada sa mladima i osobama sa invaliditetom.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018