Prijestonica Cetinje uputila poziv za dostavljanje prijedloga projekata za Program razvoja za 2023. godinu
17.05.2022

Prijestonica Cetinje je uputila poziv svim zainteresovanim strankama za dostavljanje prijedloga projekata koji se mogu naći u Programu razvoja Prijestonice Cetinje 2023. godine.

Članom 30. Zakona o Prijestonici za potrebe razvoja Prijestonice Cetinje u budžetu Crne Gore obezbjeđuju se sredstva u visini od 0,6% projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Crne Gore, kojim se mogu finansirati: projekti koji doprinose otvaranju novih radnih mjesta, razvojni projekti, infrastrukturni projekti, projekti na očuvanju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, projekti za valorizaciju turističkih potencijala, projekti od javnog interesa koji se realizuju po modelu javno-privatnog partnerstva i ostali projekti od značaja za razvoj Prijestonice.

Članom 31. Zakona o Prijestonici propisano je da je gradonačelnik Prijestonice dužan da prijedlog godišnjeg Programa razvoja Prijestonice za naredniu godinu, uz prethodno informisanje Skupštine Prijestonice, a nakon sprovedene javne rasprave, dostavi Senatu najkasnije do 01. oktobra. Godišnji Program razvoja Prijestonice  Senat Prijestonice usvaja najkasnije do 01. novembra tekuće godine.

U cilju pripreme nacrta Programa razvoja, najkasnije do 25. maja 2022. godine, potrebno je dostaviti prijedloge projekata koji se mogu naći u Programu za razvoj Prijestonice Cetinje za 2023. godinu.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018