Milena Vujačić - članica Senata

Milena Vujačić je rođena 24.05.1995. godine na Cetinju gdje je i završila osnovnu i srednju školu, smjer: ekonomski tehničar. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka – Univerzitet Crne Gore u Podgorici, smjer: Evropske studije, diplomirani politikolog.

Pripravničko osposobljavanje je završila na Fakultetu dramskih umjetnosti, Univerzitet Crne Gore, Cetinje.

Aktivno sudjeluje i širi svoje znanje u razvoju ženske košarke za djecu koja broji preko 50 članova. Bivša je profesionalna sportistkinja koja je bila predstavnica na svim evropskim prvenstvima u mlađim selekcijama kao i seniorskom turniru u Kini.

Pohađala je seminare i edukacije u oblasti sportskog razvoja djece i unapređenja svog znanja iz oblasti sporta.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018