Saopštenje za javnost o prijedlogu Kapitalnog budžeta Crne Gore za 2022. godinu
18.12.2021

Imajući u vidu potrebu javnosti da bude informisana o svim važnim aspektima rada lokalne uprave i pažljivo prateći aktivnosti pojedinih političkih aktera na Cetinju na osnovu kojih bi se mogao steći pogrešan utisak o zanemarivanju interesa lokalne zajednice u postupanjima nosilaca vlasti u Prijestonici, informišemo Vas sljedeće:

Prijestonica Cetinje već godinu je u stalnoj komunikaciji sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja i sa Upravom javnih radova vezano za sve aspekte kapitalnog budžeta koji joj po osnovu Zakona o Prijestonici pripada.

Gradonačelnik Aleksandar Kašćelan u ponedjeljak 13. decembra 2021. godine uputio je pismo premijeru Zdravku Krivokapiću i ministru finansija i socijalnog staranja Milojku Spajiću u kojem ih upozorava da se prijedlogom Kapitalnog budžeta Crne Gore za 2022. godinu grubo krše prava Prijestonice Cetinje koja joj pripadaju shodno Zakonu o Prijestonici, a posebno prava propisana članom 30 Zakona.

Gradonačelnik je u pismu posebno ukazao na to da se Prijedlogom kapitalnog Budžeta nameću  Prijestonici, kao i prošle godine, obaveze koje nije preuzela Ugovorom o izgradnji fudbalskog stadiona na Cetinju. Naime, Prijedlogom Zakona o budžetu za 2022. godinu, na Programu 15 030 - Industrijski i regionalni razvoj, odnosno u Potprogramu 15 030 K01 – Razvojni projekti Prijestonice Cetinje, za izgradnju fudbalskog stadiona na Cetinju opredijeljen je iznos od 2.234.000,00 €, što nije u skladu sa Ugovorom o realizaciji projekta „Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju“, broj 01-031/14-1557 od 26. 12. 2014. godine, i Anexom I Ugovora broj 01-361/17-856 od 07. 08. 2017. godine, potpisanog između Vlade Crne Gore, Prijestonice Cetinje i Fudbalskog saveza Crne Gore.

Gradonačelnik Kašćelan je više puta u pisanoj i neposrednoj komunikaciji saopštio predstavnicima Vlade da Programom razvoja Prijestonice Cetinje za 2022. godinu nijesu predviđena sredstva za fudbalski stadion, već da su opredijeljena ovogodišnjim (shodno Ugovoru)  i da su ispunjeni svi uslovi za njihovo namjensko trošnje. Ovaj stav gradonačelnik Kašćelan predočio je i članovima Senata na sjednici na kojoj je usvojen Program razvoja za 2022. godinu.  

U pismu premijeru i ministru finansija gradonačelnik Kašćelan naveo je i da Prijedlogom kapitalnog Budžeta nije opredijeljen iznos sredstava koji omogućuje realizaciju projekata iz Programa razvoja za 2022. godinu, jer je opredijeljen iznos 3.9 miliona €.

Kašćelan je od premijera Krivokapića i ministra Spajića zatražio da se izvrši korekcija i izmijeni pozicija 15 030 K01 - Razvojni projekti Prijestonice Cetinje prema Zakonu o Prijestonici i opredijeli 7 miliona €, saglasno Programu razvoja koji je usvojio Senat Prijestonice, u kojem uz ministra Spajića sjede još dva člana Vlade.

Podsjećamo i da se pitanjem budžeta lokalnih uprava za 2022. godinu bavila i Zajednica opština Crne Gore, u kojoj Prijestonica Cetinje aktivno učestvuje, a koja je na više sastanaka sa različitim akterima, pa i sa ministrom Spaićem, pokretala ovo značajno pitanje za lokalne samouprave.

Dodatno sa sadržajem pisma, gradonačelnik Kašćelan upoznao je i Klub poslanika Demokratske partije socijalista u Skupštini Crne Gore, kako bi se i sa tog nivoa pokušalo uticati na donosioce odluka da izvrše intervencije na kapitalni budžet prije donošenja konačne odluke.   

Još jednom apelujemo na sve političke aktere na lokalnom i nacionalnom nivou da ostave po strani pojedinačne partijske interese prilikom odlučivanja o pitanjima koja se tiču građana, te da uvijek zajedno, sinergijski, djelujemo i  radimo u opštem interesu.  Ovo je posebno važno za lokalne sredine, u kojima se svi politički akteri bave istim lokalnim temama koje se tiču svih građana.

 

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018