Mladi bračni parovi imaće prioritet za socijalno stanovanje
24.11.2021

Prijestonica Cetinje pokrenula je proceduru za donošenje Lokalnog programa socijalnog stanovanja za 2022. godinu, a prioritet u ostvarivanju ovog prava imaće mladi bračni parovi. Tokom naredne godine Prijestonica bi, kako je planirano, trebalo da dodijeli 42 stana za socijalno stanovanje.

Nacrt Lokalnog programa socijalnog stanovanja za 2022. godinu već je pripremljen i od danas se nalazi na javnoj raspravi koja će trajati 15 dana. Dokument je dostupan na interenet stranici Prijestonice Cetinje.  

„Uzimajući u obzir da se radi o jednom od najznačajnijih programa za lokalno stanovništvo, posebno pojedinaca i domaćinstava koja iz socijalnih, ekonomskih i drugih razloga ne mogu riješiti stambeno pitanje, Lokalni plan biće 15 dana na javnoj raspravi kako bi svi zaniteresovani mogli doprinijeti kreiranju što kvalitetnijeg dokumenta“, saopšteno je iz Prijestonice Cetinje.

U skladu sa Zakonom o socijalnom stanovanju, pravo na socijalno stanovanje mogu da ostvare osobe koje nemaju stan ili drugi objekat za stanovanje, odnosno oni čiji stambeni objekat nije odgovarajućeg standarda i koji iz prihoda koje ostvaruju ne mogu da obezbijede stambeni objekat.

Podsjetimo, Prijestonica Cetinje u završnoj je fazi sprovođenja tenderskog postupka i potpisivanja ugovora o izvođenju građevinskih radova na stambenom objektu na lokaciji Gruda – Donje polje. Glavnim projektom predviđeno je da zgrada ima 30 stanova, od kojih će osam biti rezervisano za mlade bračne parove.

Izgradnja ovog objekta trebalo bi da bude završena do kraja 2022. godine. Takođe, shodno Zakonu o socijalnom stanovanju, Prijestonica će u 2022. godini obezbijediti sredstva u budžetu za dodjelu građevinskog materijala za izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg stambenog objekta i davanje subvencija za socijalno stanovanje, u skladu sa zakonom.

Nakon stupanja na snagu Lokalnog programa socijalnog stanovanja za 2022. godinu Prijestonica će posebnom odlukom definisati uslove i način ostvarivanja prava mladih bračnih parova na socijalno stanovanje i subvencije.

Pored rješavanja stambenih potreba mladih bračnih parova, prioritet u ostvarivanju ovog prava u 2022. godini imaće samohrani roditelji, osobe sa invaliditetom, osobe starije od 67 godina, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja, porodice sa djecom sa smetnjama u razvoju i žrtve nasilja u porodici.

U zgradi u naselju Gruda – Donje polje 22 stana biće opredijeljeno za osobe u stanju socijalne potrebe, a u objektu za zaposlene u kulturi još 12, koje je Prijestonica stekla na osnovu ugovora potpisanog sa Sindikatom kulture. Završetak izgradnje ovog objekta planiran je za maj 2022. godine.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018