Kašćelan: Crna Gora mora zadržati proevropski kurs
15.11.2021

Crna Gora mora zadržati proevropski kurs i intenzivirati reforme radi što skorijeg članstva u Evropskoj uniji, ocijenio je gradonačelnik Aleksandar Kašćelan na otvaranju 14. REACT-a, kojeg ove godine NVO Alfa centar organizuje na Ivanovim koritima.

„Ova integracija važna je zbog unutrašnje stabilnosti Crne Gore i njenog sveukupnog napretka, ali i zbog stabilnosti regiona, koji je često pod uticajem „domino efekta“ uslijed dešavanja u zemljama okruženja“, kazao je Kašćelan.

On vjeruje da bi crnogorsko članstvo u EU bilo dobar podsticaj za cio region da ubrza reforme, ali i da se u toku integracije „oslobodi balasta prošlosti koji je često oličen u etnonacionalizmu“.

Kazao je i da mu je drago što je REACT i ove godine, uprkos pandemiji koronavirusa, zadržao međunarodni karakter.

„REACT kampovi otvoreni su forum za razmjenu ideja i mišljenja, za objektivno sagledavanje uloge Crne Gore u savremenim međunarodnim odosima, ali i dobra prilika da se iz prve ruke dobiju odgovori kako nas to naši međunarodni partneri vide u kontekstu aktuelnih političkih dešavanja u našoj zemlji“, naveo je gradonačelnik.

On vjeruje da će se na ovogodišnjem kampu steći interesantni uvidi u važno pitanje reforme sistema bezbjednosti u kontekstu evroatlanskih integracija, kao i o značaju pregovaračkog procesa za stabilnost regiona.

„Ovo su važne teme, jer nas dosadašnje iskustvo iz oba procesa upućuje na brojne benefite koje Crna Gora i njeni građani imaju u procesu integracija“, rekao je Kašćelan.

On je objasnio da se u prvom redu misli na evropski sistem vrijednosti, vladavinu prava, unapređenje životnog standarda i zaštitu životne sredine, kolektivni sistem bezbjednosti, te na civilnu komponentu članstva u NATO koja se tiče i podrške u slučaju elementarnih nepogoda, te brojnih programa koji mogu biti od direktne koristi za naučne, akademske i poslovne krugove.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018