Privrednicima predstavljen nacrt odluke o podsticajima za zapošljavanje
18.10.2021

Unapređenje poslovnog ambijenta, stvaranje uslova za bavljenje biznisom bez barijera, sprječavanje sive ekonomije, pažljivo odmjeravanje podsticajnih mjera i nova zapošljavanja, ciljevi su kojima teži i na kojima u kontinuitetu radi lokalna uprava, saopštio je gradonačelnik Aleksandar Kašćelan na predstavljanju nacrta odluke o podsticajima za zapošljavanje lokalnog stanovništva na teritoriji Prijestonice Cetinje.

On je na sastanku sa privrednicima Cetinja kazao da je Prijestonica u prethodnom periodu radila na formulisanju podsticajnih mjera kojima će se prepoznati potencijali lokalne privrede i omogućiti nova zapošljavanja.

„Smatrali smo da taj proces mora biti inkluzivan i da se prilikom definisanja finalnog dokumenta moraju uvažiti mišljenja i stavovi poslovne zajednice Cetinja. Zato koristim ovu priliku da se svim privrednim subjektima i preduzetnicima zahvalim na doprinosu da formulišemo ovaj važan dokument“, rekao je gradonačelnik.

On je pojasnio da nacrt odluke, koji će biti razmatran na prvom narednom zasjedanju lokalnog parlamenta, propisuje da pravo na podsticaje imaju investitori i postojeći privrednici koji realizuju investicione projekte kojima se otvaraju nova radna mjesta za lokalno stanovništvo, odnosno oni koji realizuju investicione projekte koji doprinose razvoju turizma i poljoprivrede.

Podsticaji se određuju prema broju novih radnih mjesta. U zavisnosti od oblika investiranja i mjesta investicije definisani su kroz programe podsticaja za investicije u biznis zonama i van njih, kao i kroz program podsticaja za proširenje djelatnosti postojećih privrednika koji posluju van biznis zona.

Investitor (Greenfield, Brownfield) i postojeći privrednik koji realizuje investiciju u biznis zoni, a koja podrazumijeva investiciono ulaganje od minimum 300.000,00 €  i otvaranje minimum 5 novih radnih mjesta ostvaruje pravo, između ostalog, na davanje zemljišta u zakup do 30 godina uz plaćanje mjesečne zakupnine od 0,01€ po ​m2, ali i mogućnost kupovine zemljišta po procijenjenoj vrijednosti sa mogućnošću otplate u 60 mjesečnih rata, uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore;

Kašćelan je kazao da investitor ima pravo i na umanjenje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za 100%, kao i poreza na nepokretnost za sve objekte koji su u funkciji investicije za prve tri godine nakon završetka izgradnje i 50% na naredne dvije godine.

„Investitor koji realizuje investiciju na teritoriji Prijestonice koja ne pripada biznis zoni, a koja podrazumijeva investiciono ulaganje od minimum 300.000,00 € i otvaranje minimum tri nova radna mjesta ostvaruje, između ostalih, pravo na umanjenje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za 50% za objekte koji su u funkciji investicije“, pojasnio je gradonačelnik.

Ostvaruje pravo i na umanjenje poreza na nepokretnost za 100% za sve objekte koji su u funkciji investicije za prve tri godine poslovanja i 50% u naredne dvije godine, kao i na umanjenje cijene zakupa nepokretnosti u svojini ili susvojini Prijestonice za 100% za prvih 30 mjeseci zakupa.

„Ostvaruje i pravo na finansijsku participaciju u iznosu od 2.400 eura za svako novootvoreno radno mjesto, koja će biti isplaćena od strane Prijestonice Cetinje u roku ne dužem od 24 mjeseca od dana zaposlenja nezaposlenog lica“, rekao je Kašćelan.

Prema njegovim riječima, privrednik koji proširuje djelatnost na teritoriji Prijestonice koja ne pripada biznis zoni, a koja podrazumijeva investiciju od minimum 200.000,00 € i otvaranje minimum tri nova radna mjesta, ostvaruje pravo, između ostalih, na finansijsku participaciju u iznosu od 2.400 eura za svako novootvoreno radno mjesto, koju će Prijestonica isplatiti u roku ne dužem od 24 mjeseca od dana zaposlenja nezaposlenog lica.

Ovaj privrednik ostvaruje pravo i umanjenje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za objekte koji su u funkciji investicije, umanjenje poreza na nepokretnost za objekte koje su u funkciji investicije za prvih 5 godina poslovanja, ali i pravo na umanjenje cijene komunalnih usluga koje pružaju javne službe čiji je osnivač Prijestonica Cetinje za 50% za prvih 5 godine od dana potpisivanja Ugovora.

Podsticaji za razvoj turizma određuju se prema broju novih smještajnih jedinica u objektima visoke kategorije, dok poljoprivrednom proizvođaču koji realizuje investiciju na teritoriji Prijestonice Cetinje mogu biti dodijeljeni podsticaji za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za razvoj poljoprivredne proizvodnje.

„Cijenimo da predloženi set podsticajnih mjera omogućava privrednom sektoru Prijestonice dodatni prostor za unapređenje poslovanja, ali i za otvaranje novih radnih mjesta, što bi trebalo da ima brojne pozitivne efekte na lokalnu zajednicu, a time i na održivost gradskih preduzeća“, naveo je Kašćelan.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018